Tầm nhìn
Ninh Bình: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Mo Mường trong đời sống hiện nay
09:17, 05 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- Để Mo Mường và giá trị di sản văn hóa mo Mường được bảo tồn và phát huy trong cộng đồng người Mường ở Ninh Bình cần phải có sự tham gia đồng bộ, tích cực từ các bên liên quan: chính quyền địa phương, các nhà quản lý văn hóa, cộng đồng sở hữu di sản, các nhà nghiên cứu, các tổ chức cá nhân liên quan... chi tiết..

Đồng Nai báo cáo công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia năm 2022
15:59, 04 Tháng Mười Một 2022

(DSX) - Tỉnh Đồng Nai hiện có 02 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia gồm: Sưu tập Qua đồng Long Giao (15 tiêu bản) và Tượng thần Vishnu Bình Hòa (Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ). chi tiết..

Hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” về nước sớm nhất
14:02, 03 Tháng Mười Một 2022

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Hãng Millon đã có thông cáo chính thức việc đưa ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” ra khỏi danh mục cổ vật đấu giá và sẽ huy động mọi nguồn lực thực hiện các giải pháp nhằm hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” về nước trong thời gian sớm nhất. chi tiết..

Thừa Thiên Huế: Ký kết hợp tác bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế
15:51, 02 Tháng Mười Một 2022

Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ chia sẻ dữ liệu, thông tin về các di tích mà trung tâm đang quản lý, bảo tồn. Ngoài ra, hỗ trợ tổ chức các hoạt động kết nối, sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại hóa các sản phẩm đặc trưng về Huế. chi tiết..

Phú Thọ: Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở địa phương
10:40, 02 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- Thời gian qua, hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm và được các tầng lớp nhân dân ủng hộ; huy động được tổng hợp các nguồn lực. chi tiết..

TP Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
16:31, 01 Tháng Mười Một 2022

(DSX) - Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. chi tiết..

Sơn La: Chú trọng triển khai các chương trình bảo tồn di sản văn hóa
11:11, 01 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- Đâu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực di sản được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong thời gian tới. chi tiết..

Tuyên Quang: Triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”
10:34, 01 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2027. chi tiết..