Tầm nhìn
Khai quật khảo cổ tại di tích Trại Cấp, tỉnh Quảng Ninh
15:03, 20 Tháng Tám 2022

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1957/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam và Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại di tích Trại Cấp thuộc Đội 8, thôn Linh Tràng, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. chi tiết..

Bảo tàng tỉnh Hậu Giang gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa
16:55, 19 Tháng Tám 2022

(DSX)- Bảo tàng tỉnh hoàn chỉnh nhiều hồ sơ để đề nghị UBND tỉnh công nhận một số di tích lịch sử cấp tỉnh trên địa bàn. Trong đó, có Di tích lịch sử chùa Phổ Minh được công nhận, nâng tổng số di tích lịch sử trong tỉnh là 16 di tích chi tiết..

Cấp phép khai quật khảo cổ tại điểm di tích Am Hoa và đền An Sinh
14:57, 19 Tháng Tám 2022

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1955/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam và Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại điểm di tích Am Hoa, thôn Linh Tràng và di tích đền An Sinh, xã An Sinh thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. chi tiết..

Lạng Sơn: Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học Lễ hội Chùa Bắc Nga đề nghị đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia
09:20, 19 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong tháng 9 thuộc lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Tu bổ đại đình và hạ tầng kỹ thuật di tích đình Cổ Chế, TP Hà Nội
16:22, 18 Tháng Tám 2022

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3080/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Quảng Ngãi: Đề nghị xếp hạng di tích quốc gia Đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định
16:10, 18 Tháng Tám 2022

(DSX) – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 17/8 trình Bộ VHTTDL về việc đề nghị xếp hạng di tích quốc gia Đền thờ Trương Định (xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi). chi tiết..

Thái Bình: Triển khai kế hoạch bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa
14:33, 18 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 02/12/2021 phê duyệt Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt nam giai đoạn 2021 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Tái thẩm định danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng
10:51, 18 Tháng Tám 2022

Ngày 17/8, Đoàn chuyên gia tái thẩm định danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO do ông Artur Sá, chuyên gia cao cấp - Chủ tịch Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu châu Âu làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. chi tiết..