Tầm nhìn
ATK Định Hóa: Giá trị lớn cần được nâng tầm
09:49, 04 Tháng Mười Hai 2021

Di sản thế giới là một điểm mốc hoặc một khu vực được lựa chọn bởi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) có giá trị nổi bật về văn hóa, lịch sử, khoa học hoặc hình thức có ý nghĩa khác và được pháp luật bảo vệ bởi các điều ước Quốc tế. Đối chiếu với các quy định của UNESCO, Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa hội tụ đủ các điều kiện để được công nhận là Di sản văn hóa - lịch sử thế giới. chi tiết..

Xếp hạng thêm 8 di tích cấp quốc gia
09:14, 03 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL vừa ban hành các Quyết định xếp hạng thêm 8 di tích quốc gia trên địa bàn các tỉnh: Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội và Bạc Liêu. chi tiết..

Bình Thuận: Gìn giữ và phát triển nền văn hóa vật thể và phi vật thể
16:08, 02 Tháng Mười Hai 2021

Văn hóa nói chung, di sản văn hóa nói riêng luôn có vai trò quan trọng trong đời sống con người cũng như trong bản sắc của mỗi dân tộc. Văn hóa không chỉ làm lên sự khác biệt, tính đặc thù của mỗi dân tộc mà qua đó làm cho đời sống thêm phong phú, đa dạng, giúp cho con người vun đắp lòng tự hào đối với bản sắc dân tộc của mình. Di sản văn hóa các dân tộc của tỉnh Bình Thuận đã kết tinh trí tuệ, tình cảm, truyền thống của các thế hệ. chi tiết..

Tuyên Quang: Thẩm định 06 hồ sơ xếp hạng di tích trong T11/2021
09:57, 02 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật trong lĩnh vực di sản văn hóa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu ra trong Báo cáo Công tác văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021. chi tiết..

Bình Thuận: Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025”
16:12, 01 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) - UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch số 4576/KH-UBND ngày 29/11 về triển khai thực hiện Chương trình “Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh”. chi tiết..

Kon Tum: Kết quả ghi nhận trong công tác triển khai Luật Di sản văn hóa
15:38, 01 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) - Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP, ngày 21/09/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; UBND tỉnh Kon Tum đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội Đồng Nhân dân và ban hành nhiều công văn, văn bản, quyết định triển khai cụ thể trong lĩnh vực di sản văn hóa nhằm đảm bảo việc triển khai Luật Di sản văn hóa được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đồng bộ. chi tiết..

Hòa Bình: Ban hành Kế hoạch Phối hợp xây dựng Bộ hồ sơ khoa học quốc gia về DSVH Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách DSVH phi vật thể bảo vệ khẩn cấp
10:34, 27 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Ngày 25/11, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch Phối hợp xây dựng Bộ hồ sơ khoa học quốc gia về di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp. chi tiết..

Gia Lai: Trên 1,3 tỷ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích văn hóa cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh
16:29, 25 Tháng Mười Một 2021

(DSX) - UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích văn hóa cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh (phường An Bình, thị xã An Khê) với tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ đồng. chi tiết..