Tầm nhìn
Điện Biên: Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch
09:34, 10 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong năm 2022. chi tiết..

Phê duyệt và công bố Danh mục DSVHPVT các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021
08:53, 10 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Ngày 9/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 289/QĐ-SVHTTDL về việc phê duyệt và công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021. chi tiết..

Quảng Ngãi: Gần 400 triệu đồng trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia Điện Trường Bà
10:36, 09 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) – Sở VHTTDL Quảng Ngãi vừa có văn bản số 1986/SVHTTDL-QLVH ngày 08/12 gửi Bộ VHTTDL về việc đề nghị có ý kiến Dự án trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia Điện Trường Bà, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. chi tiết..

Thừa Thiên Huế: Tìm hướng bảo tồn, xây dựng không gian cho phố cổ Gia Hội
08:55, 09 Tháng Mười Hai 2021

Khu đô thị cổ Gia Hội - chợ Dinh thực sự là một di sản độc đáo, mang yếu tố cấu trúc văn hóa của một vùng đô thị cổ, đang tồn tại trong một cộng đồng dân cư không ngừng biến động, bị sức ép của quá trình đô thị hóa thời hiện đại, lại thiếu một định hướng bảo tồn và phát triển phù hợp, nên qua thời gian đã bị biến dạng. Điều này dẫn đến không gian kiến trúc có tính lịch sử và văn hóa của vùng này sẽ bị phá vỡ, tài nguyên văn hóa du lịch đang bị lãng phí. chi tiết..

Sóc Trăng triển khai thực hiện các đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
17:02, 08 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại địa phương, ngành VHTTDL đưa ra giải pháp triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình về phát triển văn hóa. chi tiết..

Nâng tầm giá trị di sản văn hóa dân tộc thiểu số
10:18, 08 Tháng Mười Hai 2021

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa vừa trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch thực hiện dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025. Khi được phê duyệt, dự án sẽ góp phần giới thiệu, nâng tầm giá trị các di sản của đồng bào. chi tiết..

Quảng Nam: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ
11:28, 06 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) – UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ (thôn 4, xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành) với tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng. chi tiết..

Bắc Kạn: Xếp hạng 06 di tích cấp tỉnh
09:19, 05 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các quyết định về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. chi tiết..