Tầm nhìn
Hải Dương: Tiếp tục khảo sát, tu bổ chống xuống cấp di tích năm 2023
16:06, 12 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ mà Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đề ra nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2023 tới. chi tiết..

Cần Thơ bàn giải pháp bảo tồn và phát triển DSVHPVT Chợ nổi Cái Răng
10:41, 12 Tháng Chín 2022

(DSX)- Nhằm đánh giá thực trạng và tìm những giải pháp phù hợp để gìn giữ và phát triển chợ nổi Cái Răng, vừa qua UBND quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đã tổ chức hội thảo “Giải pháp bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng”. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích Bến Âu Lâu
11:19, 10 Tháng Chín 2022

(DSX)- Ngày 9/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3418/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Yên Bái về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Bến Âu Lâu thuộc xã Âu Lâu và phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. chi tiết..

TP. Hồ Chí Minh: Công tác tu bổ, phục hồi và quản lý di tích đạt nhiều hiệu quả
16:57, 09 Tháng Chín 2022

(DSx)- Từ năm 2016 đến nay, TP. Hồ Chí Minh quan tâm bố trí kinh phí cho việc tu bổ, phục hồi và trưng bày bổ sung trên 40 di tích chi tiết..

Điện Biên: Đưa các di sản văn hóa trở thành nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững
16:30, 09 Tháng Chín 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, giai đoạn 2022-2025. chi tiết..

Hội thảo “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”
16:46, 08 Tháng Chín 2022

(DSX)- Hội thảo xoay quanh 2 chủ đề chính, đánh giá kết quả 20 năm nghiên cứu di sản Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội; Phát huy giá trị di sản - thực tiễn kinh nghiệm và định hướng. chi tiết..

Thái Bình: Phê duyệt Đề án xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng” đệ trình UNESCO
10:06, 08 Tháng Chín 2022

(DSX)- UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1860/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng” đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. chi tiết..

Long An: Khơi dậy tiềm năng các di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch
15:48, 07 Tháng Chín 2022

(DSX)- Di sản văn hóa trên đất Long An rất phong phú về số lượng, đa dạng về loại hình, bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. chi tiết..