Tầm nhìn
Lào Cai: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT được ghi danh vào các danh sách của UNESCO giai đoạn 2021 – 2025
09:20, 17 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch 421/KH-UBND ngày 16/12/2021 về việc Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào các danh sách của UNESCO giai đoạn 2021 – 2025. chi tiết..

Ninh Thuận: Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa
10:07, 16 Tháng Mười Hai 2021

Tính đến nay, toàn tỉnh Ninh Thuận đã có 239 di tích được kiểm kê, gồm các loại hình: Đình làng 48 di tích; chùa 86 di tích, miếu 18 di tích; nhà thờ 24 di tích; lăng (lăng thờ cá Voi/cá Ông) 12 di tích; tháp Chăm 3 di tích; thánh đường Hồi giáo 10 di tích; đền thờ của người Chăm 13 di tích; phế tích và bia ký Chăm 6 di tích; di tích lịch sử cách mạng 11 di tích; danh thắng 8 di tích… chi tiết..

Lào Cai: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu di sản văn hóa
09:33, 16 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong năm 2022 thuộc lĩnh vực vực di sản văn hóa. chi tiết..

Đánh thức giá trị di sản Cố đô Hoa Lư
09:29, 16 Tháng Mười Hai 2021

Ninh Bình là tỉnh có nhiều loại hình di sản văn hóa khảo cổ từ thời tiền sơ sử cách ngày nay hàng vạn năm cho đến giai đoạn lịch sử cách mạng, từ những di tích khảo cổ hang động cổ sinh, cổ nhân đến những di chỉ cư trú hang động, mái đá, di chỉ cư trú - mộ táng ngoài trời, kinh đô cổ với những dấu tích thành quách, cung điện cùng rất nhiều di tích đình, đền, chùa… còn đang hiện hữu. chi tiết..

Bảo tồn di tích - Cần “cú hích” đủ lực
16:56, 15 Tháng Mười Hai 2021

Công tác bảo tồn, quản lý di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum những năm qua đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt là nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội, nhưng cũng bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập nên chưa thể phát huy đúng giá trị vốn có. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Giang giai đoạn 2021-2025
15:41, 15 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch 302/KH-UBND ngày 15/12/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Giang, giai đoạn 2021-2025. chi tiết..

Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên
09:20, 14 Tháng Mười Hai 2021

Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 4,6 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An để đầu tư hệ thống giới thiệu tự động tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) nhằm lan tỏa hơn nữa những giá trị của Khu Di tích này. chi tiết..

Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người"
19:17, 13 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người" nhằm tập hợp hệ thống tư liệu nghiên cứu, đánh giá thực trạng, từ đó định hướng, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy di sản văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Nghệ An. chi tiết..