Tầm nhìn
Nhiều tư liệu mới góp phần nghiên cứu và khôi phục Chính điện Kính Thiên
14:14, 20 Tháng Mười Hai 2021

Theo giới khoa học, trong 10 năm qua (2011-2021), những cuộc khai quật khảo cổ học tại Chính điện Kính Thiên (khoảng 8.372m2) đã thu được kết quả to lớn trong việc tìm hiểu các giá trị của Di sản thế giới Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đồng thời, qua đó cũng thu được nhiều tư liệu mới mang tính xác thực cao, góp phần nghiên cứu và khôi phục Chính điện Kính Thiên trong tương lai không xa. chi tiết..

Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng “bắt tay” trùng tu di tích Hải Vân Quan
14:05, 20 Tháng Mười Hai 2021

Sau nhiều năm bị xuống cấp nghiêm trọng, di tích Hải Vân Quan nằm giữa địa giới TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã được chính quyền hai địa phương khởi công trùng tu vào hôm qua 19.12. Dự án sẽ bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đồng thời góp phần phục vụ và phát triển kinh tế - xã hội của cả 2 địa phương. chi tiết..

Bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh An Giang
19:24, 19 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Giai đoạn 2010 - 2021: Tỉnh An Giang có gần 293 lượt di tích được cấp phép tu bổ, tôn tạo, trong đó kinh phí thực hiện tu bổ di tích chủ yếu từ nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia, ngân sách tỉnh, nguồn vốn trung hạn và vận động xã hội hóa. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025
18:30, 19 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021- 2025. chi tiết..

Khởi công dự án Bảo tồn tu bổ, phục hồi di tích Hải Vân Quan
17:46, 19 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Ngày 19/12, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công dự án Bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan chi tiết..

Bảo vệ, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Phòng
23:27, 18 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Sở VHTTDL Hải Phòng đã có báo cáo về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021. chi tiết..

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên
21:47, 18 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) - Đến nay, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên đã có trên 1,7 vạn hiện vật trong đó có nhiều hiện vật, sưu tập hiện vật rất có giá trị chi tiết..

Đồng Tháp báo cáo công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích năm 2021
15:26, 17 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Công tác bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả giá trị các di tích văn hóa , lịch sử cách mạng , làng nghề truyền thống tại Đồng Tháp được quan tâm, đạt những kết quả nhất định. chi tiết..