Tầm nhìn
Quảng Trị: Truyền thông nâng cao nhận thức và quảng bá di sản
15:00, 28 Tháng Chín 2022

(DSX)- Để phát huy giá trị di sản văn hoá, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện các hoạt động quảng bá thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; các di tích trọng điểm đưa vào khai thác đều có mã quét QR. chi tiết..

Long An: Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích
13:58, 28 Tháng Chín 2022

(DSX)- Trên địa bàn tỉnh Long An tính đến nay có 123 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 21 di tích quốc gia và 102 di tích cấp tỉnh. Từ năm 1989 - 2017, tất cả các di tích và 01 công trình văn hóa do tỉnh quản lý. Ngày 11/01/2017, thực hiện Quyết định số 90/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đa số các di tích được phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý, còn lại 5 di tích quốc gia và 1 công trình văn hóa do tỉnh quản lý. chi tiết..

Nhiều di sản văn hóa được bảo tồn và khai thác phát huy giá trị, góp phần phát triển du lịch
10:09, 28 Tháng Chín 2022

(DSX)- Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông qua vốn Chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và đạt được những kết quả tích cực. Nhiều di tích được bảo quản, tu bổ, phục hồi, nhiều di sản văn hóa được bảo tồn và khai thác phát huy giá trị, góp phần phát triển du lịch, giải quyết công ăn việc làm và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân trong tỉnh. chi tiết..

Tuyên Quang: Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa
09:17, 27 Tháng Chín 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo Công tác văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2022. chi tiết..

Lào Cai: Chú trọng phát triển loại hình du lịch di sản gắn với bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ truyền thống
14:47, 26 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đây là một trong những mục đích chính mà Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai hướng tới. chi tiết..

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025
16:20, 25 Tháng Chín 2022

(DSX) – UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 20/09/2022 về việc ban hành Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025. chi tiết..

Tôn vinh các di sản văn hóa, xúc tiến, quảng bá du lịch
10:32, 22 Tháng Chín 2022

(DSX)- UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch tổ chức “Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022”. chi tiết..

Đồng Nai báo cáo công tác di sản văn hóa 9 tháng năm 2022
16:51, 21 Tháng Chín 2022

(DSX)- Bảo tàng tỉnh Đồng Nai luôn mở cửa phục vụ khách tham quan, số lượng khách tham quan trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 36.500 lượt người. chi tiết..