Tầm nhìn
An Giang báo cáo công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tháng 3/2023
16:53, 21 Tháng Ba 2023

(DSX)- Bảo tàng tỉnh, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng mở cửa, thường xuyên phục vụ tốt nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách trong và ngoài nước. chi tiết..

Hà Tĩnh: Triển khai lập hồ sơ xếp hạng di tích Lịch sử - văn hóa năm 2023
15:39, 16 Tháng Ba 2023

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh đề ra trong quý II năm 2023. chi tiết..

Bình Định đầu tư tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị tháp Chăm
15:09, 16 Tháng Ba 2023

Thời gian qua, tỉnh Bình Định dành nhiều nguồn lực cho trùng tu, tôn tạo các tháp Chăm gắn với phát triển du lịch địa phương. Để quảng bá hình ảnh các tháp Chăm đến với du khách, ngành Văn hóa tỉnh Bình Định sử dụng QR code hỗ trợ thuyết minh, giúp khách tham quan chủ động tìm hiểu thông tin về các tháp Chăm. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt cụm đình Hương Canh huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
16:34, 15 Tháng Ba 2023

(DSX)- Nhằm bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt cụm đình Hương Canh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt cụm đình Hương Canh (đình Hương Canh, đình Ngọc Canh, đình Tiên Hường), huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. chi tiết..

Lào Cai: Đặt mục tiêu hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo 06 di tích lịch sử văn hóa trong năm 2023
14:36, 15 Tháng Ba 2023

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu được UBND tỉnh đặt ra trong Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai - Năm 2023. chi tiết..

Tuyên Quang: Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa
15:01, 14 Tháng Ba 2023

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. chi tiết..

Nghệ An: Tập trung thực hiện các dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích
14:47, 14 Tháng Ba 2023

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ thuộc công tác bảo tồn và phát huy các giá tri di sản văn hoá dân tộc đã và đang được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện trong quý I năm 2023. chi tiết..

Thanh Hóa: Nhiều kết quả trong công tác di sản văn hóa quý I năm 2023
10:21, 14 Tháng Ba 2023

(DSX)- Trong Quý I năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã triển khai thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực, đáng chú ý là trong lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

...