Ứng dụng
Sơn La: Triển khai thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2030
08:25, 01 Tháng Ba 2023

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La. chi tiết..

Triển khai kế hoạch kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15:46, 27 Tháng Hai 2023

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong tháng 3, lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Phú Thọ: Triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 – 2030
08:16, 27 Tháng Hai 2023

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2023 – 2030. chi tiết..

Bảo tồn tối đa các cấu kiện cổ trong quá trình tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khánh Linh
11:06, 26 Tháng Hai 2023

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hải Dương thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khánh Linh, thuộc xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ. chi tiết..

Đánh giá công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt
16:37, 09 Tháng Mười Một 2022

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2844/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo "Đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" (giai đoạn 2017-2022). chi tiết..

Số hóa di tích ở ATK Định Hóa: Cầu nối tương lai
09:41, 08 Tháng Mười Một 2022

Ngày nay, số hóa di tích không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm của du khách trên môi trường mạng mà còn đáp ứng xu thế tất yếu của quá trình chuyển đổi số. Xác định rõ điều này, thời gian qua, công tác số hóa di tích đang được đẩy mạnh tại huyện Định Hóa - một trong những địa phương có số lượng di tích lịch sử, văn hóa lớn nhất trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Vĩnh Long: Chuyển đổi số di sản văn hóa là hướng đi tất yếu
16:41, 07 Tháng Mười Một 2022

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Vietsoftpro, tổ chức hội thảo về chuyển đổi số lĩnh vực di sản văn hóa. Giới thiệu những xu hướng tất yếu, những sản phẩm số hóa đã thực hiện ở một số địa phương trong nước. Đây là hướng đi tất yếu trong tương lai. chi tiết..

Quảng Bình: Bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia “Ấn quan Tuần phủ Đô tướng quân”
15:29, 02 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- Tính đến tháng 10/2022, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình có 01 hiện vật ““Ấn quan Tuần phủ Đô tướng quân” được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia. Ấn được chế tác chất liệu đồng, niên đại năm Hồng thuận thứ 6, đời vua Lê Tương Dực (1515). Hiện nay Ấn do Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình quản lý, được bảo quản theo các quy định của nhà nước về hiện vật bảo tàng. chi tiết..

...