Cộng đồng

Bắc Giang: Kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn huyện Lạng Giang, thành phố Bắc Giang (đợt 2) năm 2023

14:24, 11 Tháng Ba 2023

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn huyện Lạng Giang và thành phố Bắc Giang (đợt 2) năm 2023.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bắc Giang

Theo đó, việc kiểm kê di tích nhằm nhận diện, xác định giá trị, số lượng, hiện trạng đầy đủ các loại hình di tích; giá trị di vật, cổ vật trong các di tích chưa được xếp hạng trên địa bàn huyện Lạng Giang, thành phố Bắc Giang.

Thông qua kiểm kê di tích đánh giá thực trạng, đồng thời đề xuất phương án công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích tại cơ sở. Phân loại, lập danh mục di tích, lựa chọn các di tích có giá trị để để nghị lập hồ sơ khoa học xếp hạng, làm cơ sở để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa - tâm linh.

Đối tượng kiểm kê là các di tích chưa được lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích trên địa bàn huyện Lạng Giang và thành phố Bắc Giang (đợt 2).

Các di tích phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau theo quy định tại Khoản 1, Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009, cụ thể: Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử, văn hóa tiêu biểu của quốc gia hoặc của địa phương; Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật lịch sử có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của quốc gia hoặc của địa phương trong các thời kỳ lịch sử; Địa điểm khảo cổ có giá trị tiêu biểu; Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị tiêu biểu cho một hoặc nhiều giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật.

Việc kiểm kê được thực hiện bằng các phương pháp: Phương pháp khảo sát thực tế (điền dã); Phương pháp kiểm tra, thu thập thông tin; Phương pháp phân tích, tổng hợp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu công tác kiểm kê di tích phải thực hiện theo đúng quy trình, thông tin thu thập phải chính xác, trung thực, khách quan, toàn diện và thể hiện theo mẫu phiếu kiểm kê. Quá trình tổng hợp, xử lý thông tin phải đầy đủ, chính xác theo nội dung phiếu kiểm kê để đánh giá được hiện trạng, giá trị di tích và phương án bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Hồ sơ kiểm kê di tích được lập phải thống nhất, khoa học, lưu trữ theo đúng quy định./.

D.H

Tin liên quan