TIN TỨC

Đồng Tháp chú trọng thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

15:41, 10 Tháng Ba 2023

(DSX)- Sở tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh một số nội dung quan trọng: thăm dò khảo cổ Giếng ông Tà, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh; thăm dò, khai quật khảo cổ các Di chỉ văn hóa Óc Eo trên địa bàn huyện Tân Hồng...

Khu di tích Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Ảnh: HT, Báo ĐCSVN
Trong điều kiện bình thường mới sau đại dịch Covid-19, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đang phục hồi nhanh chóng. Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng, phát triển văn hoá, con người được nâng lên. Các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao, du lịch từng bước được quan tâm đầu tư. Xây dựng môi trường văn hoá được xem trọng. Giá trị văn hoá truyền thống của gia đình được quan tâm gìn giữ, phát huy, với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Các di sản văn hoá, di tích lịch sử được đầu tư bảo tồn, nghiên cứu, quảng bá; các lễ hội dân gian được phục hồi, quản lý và phát triển.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh ngay từ đầu năm, Sở VHTTD Đồng Tháp đã chỉ đạo khẩn trương, linh hoạt, chủ động trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2023, ban hành đồng bộ các Chương trình, Kế hoạch, cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023. Công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện, hoạt động trọng tâm của Tỉnh được triển khai chặt chẽ, chu đáo. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch có bước phát triển trong những tháng đầu năm. Từng lĩnh vực đều có điểm nhấn, dấu ấn riêng với nhiều hoạt động trọng tâm, nổi bật như các hoạt động VHTTDL mừng Đảng, mừng Xuân, tổ chức thành công tác cuộc Hội thảo, hội nghị quan trọng, tham gia các giải thể thao cấp quốc gia, khu vực đạt kết quả cao… Hoạt động ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của ngành được quan tâm đầu tư, nhất là trong lĩnh vực du lịch, di sản văn hóa, thư viện… tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các lĩnh vực theo hướng ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, từng bước bắt kịp với xu hướng phát triển chung của thế giới.

Quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Sở tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh một số nội dung quan trọng: thăm dò khảo cổ Giếng ông Tà, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh; thăm dò, khai quật khảo cổ các Di chỉ văn hóa Óc Eo trên địa bàn huyện Tân Hồng; phương án phục dựng Trường Tiểu học làng Hòa An xưa; phương án thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình Bia tưởng niệm rạch Cái Dứa; xin chủ trương xây dựng Đề án chuyển đổi số và số hóa di sản văn hóa tỉnh Đồng Tháp; báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh sự cần thiết, quy mô, vị trí dự kiến đầu tư Nhà lưu niệm đồng chí Trần Thị Nhượng. Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể cho 08 nghệ nhân Đồng Tháp được Chủ tịch nước phong tặng năm 2022. Triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác quản lý, tổ chức lễ hội và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2023 (đã tổ chức kiểm tra trên địa bàn thành phố Hồng Ngự và huyện Thanh Bình); Quyết định phê duyệt Danh mục kiểm kê Di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Đề nghị Cục Di sản văn hóa thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tu bổ Đền thờ, Mộ và Tượng Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều. Chỉ đạo, giao Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu di tích Xẻo Quít, Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp chủ động nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch tại đơn vị, góp phần nâng cao giá trị văn hóa - lịch sử, hình ảnh nhận diện của các di tích đối với các thế hệ trẻ, người dân trong và ngoài tỉnh. Vừa qua, Đồng Tháp có thêm 01 di tích được xếp hạng cấp quốc gia là di tích lịch sử Địa điểm tập kết ra bắc năm 1954 tại Cao Lãnh (Phường 6, thành phố Cao Lãnh)5 , nâng tổng số di tích được xếp hạng của Tỉnh lên 99 di tích, trong đó có 17 di tích quốc gia, 1 di tích quốc gia đặc biệt và 81 di tích cấp Tỉnh.
Thủy Bích

Tin liên quan