Tầm nhìn

Vĩnh Phúc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong công tác tổ chức lễ hội năm 2023

16:36, 09 Tháng Ba 2023

(DSX)- Thời gian qua, công tác quản lý, tổ chức lễ hội trong tỉnh Vĩnh Phúc đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần giáo dục truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Đình Hương Canh - Ảnh: Vietnamplus
Các hoạt động tổ chức lễ hội đã được tổ chức tốt hơn, theo hướng trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả…. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng du khách trong và ngoài tỉnh đến với lễ hội tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh các mặt tích cực nêu trên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải được nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục, như: hiện tượng ùn tắc giao thông, số lượng điểm kinh doanh dịch vụ quá nhiều; vẫn còn hiện tượng ăn xin; Ban tổ chức Lễ hội của một số địa phương chưa chấp hành triệt để Kế hoạch và Kịch bản tổ chức Lễ hội; khu vực giết mổ gia súc chưa đảm bảo vệ sinh môi trường; một số khu vực vệ sinh dành cho du khách tại lễ hội bố trí chưa hợp lý; một số di tích, lễ hội đặt, sử dụng hòm công đức không đúng nơi quy định….
Nhằm tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội; hướng dẫn các địa phương khẩn trương tổ chức các biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội trên địa bàn đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức lễ hội trên địa bàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội tại địa phương; không thực hiện các nghi lễ có tính bạo lực, trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc; không để xảy ra các hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.
Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về lễ hội; tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc, quy trình thực hành và giá trị của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.
Có biện pháp giải quyết dứt điểm những hạn chế trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn, bố trí khu vực dịch vụ đảm bảo thuận tiện, phù hợp với không gian tổ chức lễ hội. Không bày bán thịt động vật hoang dã, các đồ chơi có tính bạo lực. Thực hiện các quy định về niêm yết giá, bán đúng giá, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Tổ chức thực hiện quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư tại văn bản số 209/SVHTTDLQLDSVH ngày 10/02/2023).
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý và tổ chức lễ hội. Kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; phát hiện xử lý kịp thời và có biện pháp chấn chỉnh những trường hợp vi phạm.
Thủy Bích

Tin liên quan