Tầm nhìn

Tây Ninh: Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch

15:36, 21 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Tây Ninh

Theo đó, Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các lễ hội văn hóa dân gian mang nét đặc trưng, gắn với phát triển du lịch của địa phương được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa, trong năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2030, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Kế hoạch và Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia Ban dân y Trung ương cục miền Nam. Thẩm định hồ sơ tu bổ, tôn tạo 07 di tích. Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và định hướng hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng năm 2022.

Về hoạt động Bảo tàng, đơn vị đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phát sóng chương trình “Dấu ấn thời gian” tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử 11 di tích; Tuyên truyền giới thiệu chuyên mục di tích trên mạng thông tin xã hội Bảo tàng tỉnh 36 di tích; Nghiên cứu lập hồ sơ khoa học di tích đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh và di tích cấp quốc gia. Ngoài ra, đã sưu tầm, tiếp nhận 122 hiện vật.


Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Tây Ninh

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hoá, thể thao và du lịch của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025. Phát huy các kết quả đã đạt được, toàn ngành văn hoá, thể thao và du lịch cần tập trung năng động, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về phát triển văn hoá, thể thao và du lịch; tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình.

Riêng trong lĩnh vực di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các lễ hội văn hóa dân gian mang nét đặc trưng, gắn với phát triển du lịch của địa phương; Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, trong đó, di sản văn hóa là một lĩnh vực trọng tâm; Thực hiện công tác kiểm tra việc tăng cường quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Xây dựng kế hoạch lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào danh mục 01 loại hình di sản văn hóa phi vật thể.

Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh 6 chuyên mục di tích; Sưu tầm, trao đổi 50 hiện vật chủ đề dân tộc học, hiện vật thời bao cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Kiểm kê thực trạng, tư liệu hóa văn tự Hán Nôm trong các di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kiểm kê, đánh giá thực trạng sức sống và phân loại và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian gồm dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số.

P.V

Tin liên quan