Cộng đồng

An Giang: Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn di sản văn hóa

08:50, 18 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- Sau 01 năm triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có lĩnh vực di sản văn hóa.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo An Giang

Tỉnh An Giang có 01 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ; 04 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia (Hội đua bò Bảy Núi, Kỹ thuật khắc chữ trên Kinh lá Buông, Lễ hội Vía bà Chúa Xứ Núi Sam, Lễ hội Kỳ Yên đình Thoại Ngọc Hầu (huyện Thoại Sơn)); có 88 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, trong đó có 02 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 28 di tích cấp quốc gia và 58 di tích cấp tỉnh.

Thời gian qua, hoạt động bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử - văn hóa đã được tỉnh triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đối với di sản văn hoá phi vật thể, hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện đề án bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (sưu tầm, kiểm kê “Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên Kinh Lá Buông của người Khmer tỉnh An Giang”; số hóa tư liệu di sản văn hóa phi vật thể “Hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang”).

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng hồ sơ khoa học “Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm An Giang” đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Ban hành Quyết định phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên Kinh Lá Buông của người Khmer tỉnh An Giang”; xây dựng hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Đẩy mạnh các hoạt động truyền dạy kỹ năng cho các loại hình di sản văn hoá phi vật thể có nguy cơ mai một của các dân tộc như: Đờn ca tài tử (dân tộc Kinh); Nhạc Ngũ Âm, Đàn Chà Pây, Khắc kinh lá buông (dân tộc Khmer). Qua đó đào tạo đội ngũ kế thừa cho các loại hình nghệ thuật, tri thức kỹ năng truyền thống các dân tộc, tránh nguy cơ mai một.

Đối với di sản văn hoá vật thể, công tác quản lý và bảo tồn các di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn tỉnh An Giang được thực hiện chặt chẽ và dần đi vào nề nếp. Tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích; quan tâm đầu tư tu bổ kịp thời cho các di tích chống xuống cấp.

Nhiều hoạt động được tỉnh triển khai như: Thực hiện Kế hoạch bảo quản, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, đầu tư trùng tu cho 5 di tích năm 2022; Hỗ trợ kinh phí tu bổ cấp thiết cho 3 di tích; Tiếp tục thực hiện tu bổ cho 6 di tích lịch sử văn hóa xếp hạng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; Xây dựng dự thảo Kế hoạch bảo quản, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa xếp hạng cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang; Rà soát, lựa chọn và xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy giá trị di sản văn hóa thông qua các hoạt động như: Tổ chức Hội thảo khoa học, Tọa đàm; các cuộc thi tìm hiểu di tích lịch sử - văn hoá địa phương, Luật Di sản văn hóa; Tổ chức tái hiện, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian (hát bội, đờn ca tài tử, dân ca Nam bộ); Biên soạn sách giới thiệu giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh; Dập, dịch các sắc phong, văn bia; Tập huấn triển khai các quy định về lĩnh vực Di sản Văn hóa; Bên cạnh đó tham gia viết bài, đưa tin về di tích trên báo, tạp chí địa phương.

P.V

Tin liên quan