Cộng đồng

Điện Biên: Tọa đàm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

08:54, 24 Tháng Mười Một 2022

Chiều 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

Nghệ nhân ưu tú Lò Hải Vân chia sẻ và biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại buổi tọa đàm.

Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử hình thành và phát triển của lĩnh vực di sản văn hóa Việt Nam và những kết quả trong lĩnh vực di sản tỉnh nhà.

Cụ thể, tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả Luật Di sản văn hóa, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trong công tác bảo tồn di sản văn hóa vật thể, toàn tỉnh hiện có 67 địa điểm, di tích được kiểm kê. Trong đó 29 di tích được công nhận xếp hạng (1 Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ với 45 điểm di tích thành phần, 14 di tích quốc gia, 14 di tích cấp tỉnh). Ngoài ra, đang trình UBND tỉnh xem xét xếp hạng 2 di tích trên địa bàn huyện Mường Chà.


Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng các đơn vị trong lĩnh vực di sản trực thuộc Sở.

Công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể được quan tâm. Tỉnh có 14 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 2 di sản được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đặc biệt, toàn tỉnh có 41 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được Chủ tịch nước phong tặng. Cùng với đó sưu tầm được hơn 200 cuốn sách cổ của một số dân tộc Thái, Dao, Lự; bảo tồn tiếng nói và chữ viết của dân tộc thiểu số; nhiều lễ hội truyền thống được phục dựng, bảo tồn, phát huy... Các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được phát huy, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực phát triển du lịch tỉnh nhà.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã gặp gỡ, giao lưu với một số nghệ nhân ưu tú và đơn vị lĩnh vực di sản văn hóa để có thêm kinh nghiệm, giải pháp bảo tồn, gìn giữ và phát huy tốt hơn nữa giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Theo Báo Điện Biên Phủ

Tin liên quan