Cộng đồng

Tổ chức tốt các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hát Xoan Phú Thọ trong năm 2022

09:03, 15 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu ra trong Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, Nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Phú Thọ

Năm 2022, hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đã được quan tâm gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch xanh.

Trong hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hoá dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn các địa phương tổ chức dâng hương ngày 10/3 âm lịch tại các di tích thờ cúng Hùng Vương và các nhân vật thời Hùng Vương; tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; hướng dẫn các huyện, thị, thành tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022 và hướng dẫn các địa phương tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quy định.

Sở đã hoàn thiện 02 hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Mở cửa rừng xã Minh Hòa, huyện Yên Lập; Tục làm bánh chưng, bánh giầy ở Phú Thọ. Triển khai xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ công nhận; Phối hợp khảo sát, kiểm kê, thu thập tư liệu, hình ảnh di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phục vụ xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hoàn thiện 02 hồ sơ trích ngang di tích gửi Cục Di sản văn hóa thẩm định để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia: di tích Miếu Cấm, xã Phượng Lâu; di tích Đền Tiên, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì. Lập hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định công nhận 01 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh: miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì.

Kiểm tra hướng dẫn, thẩm định hồ sơ tu bổ, tôn tạo theo đúng quy định của pháp luật của 08 di tích cấp quốc gia, 28 di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành tổ chức khai quật di chỉ Ba Nền núi Ông, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa; kết quả đã tìm kiếm thu, quản lý hơn 100 hiện vật tại hiện trường, đã thực hiện các bước thu thập dữ liệu và quản lý theo quy định; điều chỉnh công trình Bảo quản cấp thiết di tích khảo cổ xóm Rền, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh.

Ngoài ra, các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hát Xoan Phú Thọ được triển khai tổ chức hiệu quả: Tổ chức 01 lớp tập huấn cho giáo viên dạy âm nhạc trong các trường Mầm non trên địa bàn tỉnh và 04 lớp truyền dạy cho đối tượng nghệ nhân các phường Xoan gốc; Liên hoan Hát Xoan và Dân ca Phú Thọ năm 2022; thành lập 02 CLB Hát Xoan và Dân ca Phú Thọ; khôi phục tục lệ Hát Xoan kết nước nghĩa giữa phường Xoan An Thái với thôn Dữu Lâu, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì…


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Phú Thọ

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trong lĩnh di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc biệt là 02 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ. Phấn đấu có 02 di tích mới xếp hạng cấp tỉnh; 02 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận.

Ngoài ra, Sở sẽ triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2022 – 2030 và các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ, năm 2023; Triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2023; Thực hiện khai quật địa điểm Núi Chon xã Dân Quyền, huyện Tam Nông.

Hướng dẫn các địa phương xây dựng mô hình tham quan di tích lịch sử văn hóa, cách mạng cùng các hoạt động du lịch trải nghiệm tại các huyện thành thị gắn với chương trình "giáo dục địa phương" của ngành giáo dục và thực hiện Kế hoạch triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông quan di sản văn hóa, năm thứ nhất (2022-2023) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm phát triển tour du lịch học đường.

D.H

Tin liên quan