Cộng đồng

Bắc Giang có thêm 05 di tích xếp hạng cấp tỉnh năm 2022

10:59, 03 Tháng Mười Một 2022

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh (đợt 2) năm 2022 đối với di tích đình Hoàng Lại, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, nâng tổng số di tích xếp hạng cấp tỉnh năm 2022 lên 05 di tích (04 di tích xếp hạng đợt 1 là:

Di tích đình Rãnh huyện Việt Yên


Kiếm thờ trong di tích đình Hoàng Lại

Đình Tân Mỹ (thành phố Bắc Giang), đình Thanh Trà (huyện Sơn Động), đình Rãnh (huyện Việt Yên), đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung (huyện Việt Yên). 05 di tích được xếp hạng trong năm 2022 đều thuộc loại hình di tích lịch sử, trong đó một số di tích còn lưu giữ được những hiện vật có giá trị như: Sắc phong, ngai thờ, kiếm thờ, bát hương, thế kỷ XIX, XX (đình Hoàng Lại), bia đá, chân tảng, kiệu thờ khoảng thế kỉ XIX, XX (đình Tân Mỹ); bát hương gốm Phù Lãng, ngai thờ, bài vị, bát bửu, sắc phong, hệ thống chân tảng (đình Rãnh),...

Tính đến thời điểm này, tỉnh Bắc Giang có 617 di tích cấp tỉnh, là một trong những địa phương có số lượng di tích cấp tỉnh lớn trong cả nước. Các di tích sau khi được xếp hạng sẽ được bảo tồn và phát huy giá trị theo quy định của Luật Di sản văn hóa, gắn với phát triển du lịch tại các địa phương ./.

Theo Sở VHTTDL Bắc Giang

Tin liên quan