Cộng đồng

Hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn

10:39, 23 Tháng Mười 2022

Sáng 22/10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn”.

Toàn cảnh hội thảo

Đồng chủ trì hội thảo gồm ông Nông Quốc Thành, Phó Cục Trưởng Cục di sản Văn hóa, Bộ VHTT&DL; ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VHTT&DL; ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL.

Múa sư tử của dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, chứa đựng nhiều thành tố: âm nhạc, mỹ thuật, múa… Đây là loại hình nghệ thuật có giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội và nhiều giá trị khác thể hiện một cách sinh động, hấp dẫn về nhân sinh quan, tư tưởng, tình cảm cuả đồng bào dân tộc Tày, Nùng… Năm 2017, múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.


Giáo sư, Tiến Sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội thảo

Những năm qua, loại hình di sản này đã được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm bảo tồn, phát huy. Cụ thể, ngày 5/4/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030” (gọi tắt là Đề án). Trong đó, đề ra quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị múa sư tử dân tộc Tày, Nùng thông qua 5 dự án thành phần cơ bản. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo là hoạt động nằm trong nội dung các dự án thành phần.


Thạc sĩ Nguyễn Văn Bách, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và làm rõ những thế mạnh, khó khăn trong quá trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản, tập trung vào 2 nội dung chính gồm: lịch sử, nguồn gốc, giá trị và bản sắc của múa sư tử dân tộc Tày, Nùng; thực trạng, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị múa sư tử.

Trong đó, có một số tham luận tiêu biểu như: sự tương đồng, khác biệt trong múa sư tử mèo của dân tộc Tày, Nùng giữa các khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các loại hình múa sư tử khác; một số vấn đề đặt ra tiến tới việc lập hồ sơ múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại…

Hội thảo là cơ sở khoa học để Sở VHTT&DL tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về phương hướng, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản múa sư tử gắn với phát triển kinh tế – văn hóa, xã hội, du lịch, dịch vụ, giao lưu đối ngoại tại địa phương theo tinh thần đề án.

Theo Báo Lạng Sơn

Tin liên quan