Bảo vệ môi trường

Bàn giao công trình, trang thiết bị thuộc nhiệm vụ Bảo vệ môi trường tại di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

08:51, 19 Tháng Mười 2022

Ngày 18/10/2022, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Viện Bảo tồn di tích đã tổ chức lễ bàn giao công trình, trang thiết bị thuộc nhiệm vụ Bảo vệ môi trường tại di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc và di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ, Kính Chủ, Nhẫm Dương.

Tham dự lễ bàn giao có TS. Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; TS. Nguyễn Thế Hùng - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, Lãnh đạo Viện Bảo tồn di tích và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Trong những năm vừa qua, song song với công tác bảo tồn phát huy giá trị di tích, công tác bảo vệ môi trường tại di tích, đặc biệt tại các di tích có gắn với các lễ hội lớn đã được quan tâm. Các mô hình bảo vệ môi trường tại nhiều loại hình di tích đã được xây dựng và thực hiện, cùng với đó là hoạt động đầu tư bổ sung cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nhằm cải thiện môi trường cảnh quan di tích cũng được tiến hành đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo vệ môi trường tại các di tích.

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc và An Phụ Kính Chủ Nhẫm Dương thuộc tỉnh Hải Dương, không chỉ là quần thể công trình kiến trúc với cảnh quan thiên nhiên đẹp, mà còn được coi là trung tâm văn hóa, tín ngưỡng lớn của đất nước, nơi diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội quan trọng của địa phương như lễ hội mùa Xuân mùa Thu ở Côn Sơn Kiếp Bạc, lễ hội lễ hội Đền Cao An Phụ,

Việc tổ chức lễ hội tại các di tích một mặt thu hút đông khách du lịch, phát huy giá trị di tích. Mặc dù các địa phương đã có nhiều sự quan tâm, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự trong mùa lễ hội, tuy nhiên do lượng khách tập trung tại một thời điểm lớn, năng lực của hệ thống hạ tầng bảo vệ môi trường có hạn đã và đang xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường tại các lễ hội. Để từng bước giải quyết vấn đề trên, trong 2 năm 2021 và 2022, Bộ VHTTDL đã tổ chức thực hiện 2 nhiệm vụ Bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử văn hóa gắn với lễ hội cấp quốc gia thực hiện tại Khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc và An Phụ Kính chủ Nhẫm Dương. Trên cơ sở các phân tích, đánh giá mức độ đáp ứng theo Bộ tiêu chí hướng dẫn Bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia, các nhiệm vụ đã đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại di tích như sau:

- Bổ sung trang thiết bị lưu chứa và thu gom chất thải rắn, phân loại chất thải rắn tại nguồn.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cán bộ trực tiếp quản lý, người lao động trong ngành du lịch và cộng đồng dân cư, du khách tại các điểm du lịch và di tích về ý thức bảo vệ môi trường cũng như các hành vi làm ảnh hưởng tới môi trường, hệ sinh thái.

- Cải thiện hạ tầng bảo vệ môi trường tại di tích, hỗ trợ về vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị để nâng cấp các nhà vệ sinh đạt chuẩn. Sau 2 năm thực hiện nhiệm vụ, các hạng mục trên đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong mùa lễ hội 2022.

Viện Bảo tồn Di tích

Tin liên quan