Cộng đồng

Cao Bằng: Công tác quản lý, phát huy giá trị các di tích, điểm di sản được quan tâm kịp thời

10:23, 18 Tháng Mười 2022

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được đưa ra trong Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Du khách tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng).Nguồn: Báo Cao Bằng

Trong 10 tháng năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: Kế hoạch tham gia lễ đón nhận bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ hội Thành Tuyên năm 2022; Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Bảo tàng tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch triển khai Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022. Triển khai kế hoạch Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hoá di sản văn hoá truyền thống dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; kế hoạch "Xây dựng kịch bản nâng cao lễ hội Miếu Long Vương, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh". Xây dựng Kế hoạch Kiểm kê di tích các huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ngoài ra, Đơn vị đã sưu tầm 111/25 hiện vật đạt 448% Kế hoạch; Hoàn thiện 01 hồ sơ di tích trình cấp có thẩm quyền xếp hạng đạt 33,3% Kế hoạch (hồ sơ di tích các điểm liên quan đến Nhà Mạc trên địa bàn xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng); Hoàn thiện lý lịch, lập hồ sơ trích ngang di tích cấp tỉnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Xe - Máy quân đội, xã Bạch Đằng, huyện Hoà An đề nghị xếp hạng di tích cấp Quốc Gia. Hoàn thiện lý lịch di tích hang Ngườm Gảng và di tích đền Nùng Trí Cao xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng. Hoàn thiện lý lịch di tích Lũng Cát, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh đã ký kết chương trình hợp tác với Hiệp hội du lịch Cao Bằng và một số Công ty du lịch nhằm tăng cường kết nối, đưa du khách đến với các địa điểm du lịch “địa chỉ đỏ”; Thường xuyên chỉnh trang khuôn viên các di tích; Tiến hành khảo sát, tham mưu công tác phục dựng một số di tích được Bộ Quốc phòng đầu tư tôn tạo tại Khu di tích QGĐB rừng Trần Hưng Đạo, xây dựng phương án tu bổ, sửa chữa di tích Nhà ông Lý Quốc Súng.

Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Công tác xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022. Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện triển khai hoàn thành nhiệm vụ đón tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia UNESCO thực hiện nhiệm vụ tái thẩm định danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Tham dự Hội nghị lần thứ 7 mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO Khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại tỉnh Satun, Thái Lan. Bảo vệ thành công Hồ sơ vận động tranh cử đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO lần thứ 8 của Khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2024 tại tỉnh Cao Bằng. Phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên của Tiểu ban chuyên môn về CVĐC toàn cầu Việt Nam. Tổ chức Hội nghị tổng kết Mạng lưới đối tác CVĐC Non nước Cao Bằng năm 2021. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng;…

Về phía Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Truyền thông các huyện, thành phố, các đơn vị này đã tiếp tục tham mưu xây dựng các Kế hoạch, Đề án Phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, các di tích lịch sử trên địa bàn huyện, thành phố.

2 tháng cuối năm 2022, trong lĩnh vực di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23/11); Tiếp tục triển khai kế hoạch Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hoá di sản văn hoá truyền thống dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Xây dựng và triển khai kế hoạch Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm tư liệu hoá di sản hát Sli, lượn trong các lễ hội truyền thống của huyện Trùng Khánh; Hoàn thiện các hồ sơ di tích trình cấp có thẩm quyền xếp hạng.

PV

Tin liên quan