Cộng đồng

Bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Phước

16:01, 13 Tháng Mười 2022

(DSX)- Bảo vật quốc gia đàn đá Lộc Hòa được trưng bày tại không gian trưng bày cố định của Bảo tàng tỉnh Bình Phước. Hàng ngày phục vụ hàng trăm lượt khách tham quan, nghiên cứu, học tập.

Đàn đá Lộc Hòa - Ảnh: binhphuoc.gov.vn
Thực hiện Công văn số 1174/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Phước đã chỉ đạo Bảo tàng tỉnh triển khai thực hiện việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia; tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh và lựa chọn hiện vật lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022.
Qua rà soát, đánh giá các hiện vật đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh, tại các di tích và nhà truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Phước, không có hiện vật đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa để lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022.
Theo đó, kết quả công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: Tỉnh Bình Phước hiện nay có 01 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia: Bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa. Được công nhận bảo vật quốc gia ngày 25/12/2017, tại Quyết định số 2089/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2 về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 6), năm 2017.
Bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa hiện nay do Bảo tàng tỉnh Bình Phước quản lý, bảo quản và phát huy giá trị. Sau khi được công nhận bảo vật quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Bảo tàng tỉnh thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ, bảo quản tốt bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa và tổ chức nhiều hoạt động phát huy giá trị bảo vật quốc gia.
Bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa hiện nay được Bảo tàng tỉnh Bình Phước bảo quản và phục vụ trưng bày tại không gian trưng bày cố định, để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của Nhân dân. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ, bảo quản bảo vật quốc gia, Bảo tàng tỉnh đã thực hiện các biện pháp sau:
 - Đàn đá Lộc Hòa được đặt trong không gian kính cường lực bảo vệ. Các thanh đàn đá được xếp trên giá đỡ bằng gỗ theo kích thước và thứ tự; các thanh đàn đá được giữ khoảng cách an toàn, nhằm hạn chế sự tác động không cần thiết gây hư hỏng, biến dạng.
- Lắp đặt hệ thống camera, hệ thống cảnh báo an ninh, báo cháy tự động; bố trí bảo vệ trực gác 24/24h, luôn đảm bảo an ninh, an toàn cho Bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa.
- Không gian trưng bày được sử dụng hệ thống chiếu sáng phù hợp, không vượt quá tiêu chuẩn quy định.
 - Trang bị vật dụng, dụng cụ bảo hộ cần thiết tránh trực tiếp cầm nắm hiện vật khi thực hiện bảo quản và khi di chuyển phục vụ trưng bày.
 - Định kỳ hàng tháng thực hiện công tác bảo quản phòng ngừa, làm sạch bụi bẩn, kiểm tra tình trạng để phát hiện những khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến bảo vật quốc gia, từ đó có phương án xử lý kịp thời. Từ các biện pháp trên, Bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa được bảo vệ tuyệt đối an toàn, được bảo quản tốt, không có nguy cơ bị gây hại.
Bảo vật quốc gia đàn đá Lộc Hòa được trưng bày tại không gian trưng bày cố định của Bảo tàng tỉnh Bình Phước. Hàng ngày phục vụ hàng trăm lượt khách tham quan, nghiên cứu, học tập. Từ đầu năm 2022 đến nay, Bảo tàng tỉnh đã tiếp đón 16.360 lượt khách đến tham quan.
Thực hiện phục chế 01 hiện vật đàn đá theo đúng Bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa để trình diễn phục vụ khách tham quan khi đến Bảo tàng cũng như trình diễn trong các hoạt động triển lãm tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Biên soạn và in ấn 500 cuốn sách “Đàn đá Lộc Hòa” với 440 trang/cuốn để phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vật quốc gia.
Tổ chức và tham gia hoạt động, chương trình để giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi đến công chúng trong và ngoài tỉnh về giá trị của Bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa, như: tham gia chuyên mục “Cà phê sáng của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; đưa Bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa vào nội dung Cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” tổ chức hàng năm từ 2018 đến nay và tuyên truyền, giới thiệu tại các buổi triễn lãm di sản văn hóa, hội chợ du lịch…
Thủy Bích

Tin liên quan