Cộng đồng

Hòa Bình: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch

10:08, 03 Tháng Mười 2022

(DSX)- 9 tháng đầu năm 2022, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nghệ nhân mo thực hiện nghi lễ mo tại lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc). Nguồn: Báo Hòa Bình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật “Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường và Carnival năm 2022” và đón nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận: Lễ hội Khai Hạ dân tộc Mường và Tri thức dân gian lịch tre của người Mường là 02 di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè trong nước, quốc tế. Thông qua sự kiện, tôn vinh các di sản văn hóa, quảng bá tiềm năng du lịch và các sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của tỉnh, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, du lịch tỉnh.

Công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, các điểm du lịch tâm linh, lễ hội, di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn được tăng cường, kịp thời xử lý những vấn đề tồn tại, nâng cao hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước của ngành.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2022 đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19. Tích cực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong tiến trình xây dựng bộ hồ sơ quốc gia Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp; Thực hiện các bước tiến tới tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm xác lập và nghiên cứu nền “Văn hóa Hòa Bình”.

Nhiều hoạt động đã được triển khai hiệu quả như: Tổ chức 02 lớp truyền dạy Di sản văn hóa phi vật thể: Kỹ thuật dệt thổ cẩm dân tộc Mường Hòa Bình và Thường dang bộ mẹng dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình cho 95 học viên; Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mai Châu; Phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam, Trung tâm tiền sử Đông Nam Á tổ chức khai quật khảo cổ tại hang xóm Trại (xã Tân Lập) và thám sát tại di tích Mái đá Làng Vành (xã Yên Phú) huyện Lạc Sơn; Hoàn thiện báo cáo công tác kiểm kê, rà soát đánh giá thực trạng và giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh; lập danh mục kiểm kê; danh mục các điểm di tích đủ điều kiện trình UBND tỉnh ra Quyết định bảo vệ; Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, nghiên cứu và thẩm định, xin ý kiến, thông báo ý kiến một số dự án tu bổ, tôn tạo tại 15 điểm di tích thuộc các huyện Kim Bôi, Cao Phong, Lương Sơn, Lạc Sơn, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình; lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng 03 di tích cấp tỉnh; lập 02 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia: Kỹ thuật dệt hoa văn cạp váy Mường và di sản Thường đang bộ mẹng dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình; Duy trì trưng bày hiện vật tại Bảo tàng tỉnh với các các chuyên đề “Tỉnh Hòa Bình 135 năm xây dựng và phát triển”, "Trung đoàn 52 Tây tiến", “Sưu tập tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa do nhóm Nhân sĩ Hà Đông trao tặng tỉnh Hòa Bình”; Thực hiện kiểm kê khoa học hiện vật, phục dựng trống đồng phục vụ cho công tác trưng bày, nghiên cứu khoa học.

Về phía Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, các đơn vị đã phối hợp thực hiện công tác kiểm kê di tích, di sản văn hóa và cử học viên tham gia các lớp truyền dạy về di sản văn hóa; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa trên địa bàn gắn với phát triển du lịch.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong 3 tháng cuối năm 2022, Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thiện Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường cấp tỉnh trình tổ chức UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm xác lập và nghiên cứu nền “Văn hóa Hòa Bình”; Lập 02 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia: Kỹ thuật dệt hoa văn cạp váy Mường và di sản Thường đang bộ mẹng dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình.

D.H

Tin liên quan