Cộng đồng

Hà Nam: Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị di tích

15:53, 29 Tháng Chín 2022

(DSX)- Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 9 tháng năm 2022, Sở đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận khu du lịch Tam Chúc là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới vào năm 2030; văn bản góp ý dự thảo Thông tư quy định hoạt động kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản tư liệu ghi danh vào danh mục quốc gia về di sản tư liệu; dự thảo Hồ sơ đề nghị Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); góp ý báo cáo kết luật thanh tra về công tác tôn giáo. Chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị xã, thành phố bổ sung, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị tu bổ các di tích bằng nguồn xã hội hóa tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật về quản lý di sản văn hóa. Tổ chức khảo sát thực tế tại các di tích dự kiến tu bổ năm 202213, lập hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Tham mưu xin chủ trương và triển khai các bước lập hồ sơ khoa học các di sản văn hóa tiêu biểu đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với các di sản văn hóa: Hát trống quân Liêm Thuận (huyện Thanh Liêm); Múa hát Lải Lèn, Lễ hội đền Bà Vũ (huyện Lý Nhân).

Bên cạnh đó, ban hành và triển khai Kế hoạch tổng kiểm kê hiện vật kho cơ sở đợt 2 năm 2022, Kế hoạch khảo sát, đánh giá các hiện vật tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Nam đưa vào danh mục đề xuất lập hồ sơ khoa học công nhận Bảo vật Quốc gia; kiểm kê các di tích chưa xếp hạng trên địa bàn thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý. Hoàn thiện hồ sơ khoa học Quần thể di tích và Danh thắng thờ nữ tướng Lê Chân (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng) trình Cục Di sản văn hóa xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Khai quật khảo cổ học tại chùa Vân Mộng, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng. Triển khai lập hồ sơ khoa học cấp quốc gia 04 di tích đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia và cơ bản hoàn thành xây dựng 06 hồ sơ di tích cấp tỉnh. Tiến hành phục chế hiện vật: Tượng Kim Cương tại chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên và mảng chạm khắc tiêu biểu tại đình Văn Xá, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân.

Công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Trung ương và các địa phương được đẩy mạnh: Phối hợp với Viện khảo cổ học điền dã, điều tra, khảo sát khảo cổ học tại Quần thể danh thắng Tam Chúc và tổ chức hội nghị báo cáo kết quả sơ bộ khảo sát, điền dã; thám sát khảo cổ học tại Hang Chuông (xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm); lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia (Bia chùa Giàu, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý và Trống đồng Tiên Nội 1 lưu giữ tại Bảo tàng);Phối hợp với Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể tại Quần thể danh thắng Tam Chúc và vùng phụ cận; Phối hợp với Viện nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy di sản văn hoá dân tộc, UBND thị xã Duy Tiên tổ chức thành công hội thảo khoa học: “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia đền Lảnh Giang trong kỷ nguyên số”;Phối hợp với UBND huyện Kim Bảng tổ chức khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích danh thắng Tam Chúc và danh thắng Bát Cảnh Sơn; phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan di tích tiêu biểu tỉnh Hà Nam lần thứ VII, năm 2022; Hoàn thiện đề cương, maket lựa chọn phương án trưng bày tại Khu lưu niệm Nam Cao…

Công tác sưu tầm tại cơ sở được thực hiện thường xuyên và thu nhiều kết quả, đến nay, Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm khoảng 350 hiện vật (trong đó thăm dò khảo cổ tại Hang Chuông, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm sưu tầm được 280 hiện vật còn lại là hiện vật sưu tầm tại các xã có di tích lập hồ sơ xếp hạng).

Tại các huyện, thị xã, thành phố, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm, các địa phương đã làm tốt công tác quản lý, trùng tu tôn tạo và phát huy các di tích bằng nhiều nguồn vốn xã hội hoá trên địa bàn, phối hợp với ban quản lý các di tích và các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh theo đúng hướng dẫn của Sở. Công tác xã hội hóa trong hoạt động chống xuống cấp, trùng tu, tu bổ di tích được quan tâm thực hiện, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân. Công tác quản lý nhà nước trong việc tổ chức lễ hội năm 2022 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố được cấp quan tâm, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân đi chùa lễ phật đầu năm thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

3 tháng cuối năm 2022, Sở sẽ đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn; Quy hoạch khu trung tâm lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn. Tiếp tục phối hợp quản lý, giám sát các đơn vị thực hiện các Quy hoạch, dự án liên quan đến lĩnh vực của ngành: Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa năm 2022; Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm giai đoạn II; Các di tích được tu bổ, chống xuống cấp trong Chương trình Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022.

Cùng với đó, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ VHTTDL ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng 04 di tích quốc gia, 06 di tích cấp tỉnh; 02 Bảo vật Quốc gia. Phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình phối hợp tổ chức cho học sinh tham quan, học tập tại Bảo tàng tỉnh và các di tích tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tổ chức khai quật Khảo cổ chùa Vân Mộng, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng. Triển lãm lưu động chuyên đề: "Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở đền Lảnh Giang” Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh./.

T.T

Tin liên quan