TIN TỨC

Quảng Nam: Kết quả ghi nhận trong công tác Di sản văn hóa 9 tháng đầu năm 2022

15:09, 29 Tháng Chín 2022

(DSX) – Theo báo cáo công tác VHTTDL 9 tháng đầu năm, lĩnh vực Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Thánh địa Mỹ Sơn. (Nguồn: vntrip.vn)

Công tác quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện tốt. Cụ thể, đã tiến hành khảo sát mộ Mạc Cảnh Huống, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên để lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia. Phối hợp Ban Dân tộc tỉnh xây dựng nguyên tắc, định mức, tiêu chí phân bổ vốn triển khai thực hiện Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng thời, tiếp tục triển khai dự án Bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Khu đền tháp Mỹ Sơn năm 2022 do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ. Hoàn thành công tác chỉnh sửa nội dung, hình ảnh và mã số hiện vật cho lý lịch trên file mềm và file cứng của 8 tỉnh, thành phố được trưng bày tại Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng; công tác thay thế etiket, thực hiện chống ẩm hiện vật trong không gian trưng bày tại Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Thống kê cung cấp dữ liệu cho Dự án triển khai thí điểm Bộ chỉ số văn hóa 2030 của UNESCO tại Việt Nam. Tổ chức đấu thầu gói thầu vệ sinh bề mặt khối tượng chính, 8 trụ huyền thoại tại Khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đón tiếp, thuyết minh phục vụ lễ dâng hương, dâng hoa tại các điểm di tích. Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách tham quan ước đạt khoảng 48.400 lượt khách, trong đó, tại Khu Tượng đài mẹ Việt Nam Anh hùng khoảng 42.500 lượt khách; Khu lưu niệm Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công khoảng 5.900 lượt khách.

Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam).

Cùng với đó, công tác sưu tầm, trưng bày hình ảnh, sách báo, tư liệu lịch sử, hiện vật được duy trì thường xuyên góp phần bổ sung hiện vật có giá trị, làm phong phú thêm kho hiện vật tại Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý Quần thể Tượng đài mẹ Việt Nam Anh hùng; quảng bá, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, giá trị văn hóa đến quần chúng nhân dân. Tham mưu UBND tỉnh quyết định chuyển giao hiện vật gốm Chu Đậu từ Bảo tàng Quảng Nam về Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An để lưu giữ và phát huy giá trị. Làm việc với Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm về khảo sát lập danh mục 193 đơn vị hình ảnh, tư liệu, hiện vật khảo cổ học thuộc văn hóa Sa Huỳnh và lịch sử cách mạng liên quan đến Quảng Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng và đề nghị Bảo tàng Đà Nẵng hỗ trợ, tặng Bảo tàng Quảng Nam. Phối hợp tổ chức khai quật khảo cổ học di tích Hậu Xá 1, Hậu Xá 2 (phường Thanh Hà, Hội An). Khảo sát, thăm dò thực địa, xây dựng phương án khai quật khảo cổ khẩn cấp đối với khu vực phát hiện di tích tại Nổng Cây thuộc thôn Tây Sơn Tây (xã Duy Hải). Sưu tầm, bổ sung hiện vật liên quan đến cựu chiến binh là người Quảng Nam đang sinh sống trên địa bàn tỉnh tham gia chiến trường Campuchia; hiện vật liên quan đến đời sống sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thực hiện kiểm kê đối với 57 hiện vật. Lập danh mục 103 hiện vật và một số mảnh vỡ gốm Chu Đậu được trục vớt tại vùng biển Cù Lao Chàm, Hội An. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế Bảo tàng (18/5) với hoạt động trải nghiệm “Bảo tàng, Gốm và Em”; hoạt động trải nghiệm với chuyên đề “Bảo tàng-Tuổi thơ em” tại Bảo tàng tỉnh. Thực hiện công tác bảo quản thường xuyên kho hiện vật và gian trưng bày Bảo tàng.


Tin liên quan