Cảnh báo

Hà Tĩnh: Kiểm tra, rà soát, đánh giá cấu kiện di tích xuống cấp năm 2022

12:09, 25 Tháng Chín 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Theo đó, trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và công tác quản lý, tổ chức lễ hội, Sở đã triển khai lập hồ sơ trình UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là Danh nhân văn hóa thế giới. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Cuộc đời và sự nghiệp”. Tham mưu UBND tỉnh ban hành dự thảo Quyết định thành lập Ban soạn thảo và dự thảo Kế hoạch lập hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức và Ban Biên tập tài liệu phục vụ Hội thảo cấp Quốc gia Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét chọn, hoàn thiện hồ sơ tư liệu đề cử Văn bằng và trướng ở làng Trường Lưu (Can Lộc) là hồ sơ “Di sản tư liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chu kỳ 2022 - 2023”. Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trình Thủ tướng chính phủ công nhận Chuông chùa Rối là bảo vật quốc gia. Tổ chức họp hội đồng xết hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thông qua 16 hồ sơ di tích trình UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Thẩm định các hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích. Hướng dẫn các địa phương đón Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia đúng quy định. Tham mưu UBND tỉnh điều chuyển hạng mục Khu Mộ và Tượng đài Lê Hữu Trác, thuộc Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, hiện do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Quý Gia quản lý, giao cho UBND huyện Hương Sơn (trực tiếp là Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Hương Sơn) quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Trong 3 tháng cuối năm 2022, Sở sẽ triển khai xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đợt II, năm 2022. Tiếp tục tham mưu lập hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh Danh nhân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Phối hợp Sở Tài chính và các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá cấu kiện di tích xuống cấp năm 2022 tại các di tích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời tham gia Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022. Tiếp tục triển khai công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chứt theo đề án đã phê duyệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

T.T

Tin liên quan