Ứng dụng

Quảng Trị: Truyền thông nâng cao nhận thức và quảng bá di sản

15:00, 28 Tháng Chín 2022

(DSX)- Để phát huy giá trị di sản văn hoá, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện các hoạt động quảng bá thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; các di tích trọng điểm đưa vào khai thác đều có mã quét QR.

Thành cổ Quảng Trị. Nguồn: tuyengiao.vn

Hiện nay đã gắn biển quét mã QR cho 10 di tích quan trọng trên địa bàn gồm: Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị: Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; Địa đạo Vịnh Mốc, Khu Chính phủ CMLTCHNMVN tại Cam Lộ, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, Hệ thống khai thác nước cổ Gio An, Sân bay Tà Cơn; Nhà tù Lao Bảo.

Tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, hàng năm ngoài việc tổ chức phục vụ khách tham quan tại đơn vị, Bảo tàng còn tham gia các cuộc trưng bày lưu động phối hợp, phục vụ các nhiệm vụ chính trị và đông đảo nhân dân; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường quảng bá giới thiệu về bảo tàng, các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương thông qua những bài viết, clip, phóng sự tài liệu như phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị thực hiện 12 số/1 năm trong chuyên mục “Lời quá khứ” - giới thiệu hiện vật, cổ vật tại Bảo tàng...

Để nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị đều tổ chức Hội nghị tập huấn quán triệt các văn bản hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Di sản văn hóa cho đối tượng là cán bộ, công chức trong ngành, chuyên trách văn hoá xã phường, thị trấn, trưởng ban quản lý các khu di tích trong tỉnh. Ngoài ra, còn lồng ghép các hội nghị giao ban hàng năm để tập huấn, tuyên truyền Luật Di sản văn hóa và các văn bản liên quan.

Theo báo cáo công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương, trong 5 năm qua, công tác tu bổ, tôn tạo di tích đã được triển khai hiệu quả. Theo đó, tỉnh đã triển khai công tác quy hoạch đối với 02 di tích quốc gia đặc biệt cảng Quân sự Đông Hà, Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, đang triển khai nhiệm vụ quy hoạch đối với di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, hệ thống các công trình khai thác nước cổ Gio An.

Từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di sản văn hóa của Bộ VHTTDL cùng với nguồn huy động xã hội hóa đã tiến hành đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp đối với 05 di tích gồm: Nhà trưng bày Di tích Địa đạo Vịnh Mốc, Di tích Sân bay Tà Cơn, Di tích Giếng cổ Gio An, Đền Tưởng niệm vua Hàm Nghi và các tướng sỹ Cần Vương tại căn cứ Tân Sở với số vốn đầu tư 11.424 triệu đồng. Đến nay đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả.

Ngoài nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân trong cả nước đã đóng góp 147 tỷ đồng đầu tư cho di tích Thành cổ Quảng Trị như: Nơi hoá vàng, nhà phục vụ: Tượng đài Chiến thắng. Tháp chuông, Bến thả hoa bờ Nam, bờ Bắc sông Thạch Hãn, tu bổ lao xá, xây dựng kè hồ Thành cổ, bia lưu niệm K3 Tam Đảo, trưng bày bổ sung tại di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc, xây dựng Nhà bia tưởng niệm tại Cao điểm 689-Khe Sanh, Hướng Hoá (6,9 tỷ đồng).

Đối với các di tích xếp hạng cấp tỉnh, trong giai đoạn 2017-2022, với kinh phí chủ yếu được huy động từ nguồn xã hội hóa cùng với ngân sách địa phương đã tiến hành đầu tư tu bổ 30 di tích với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng.

Về công tác kiểm kê, xếp hạng, ghi danh di sản văn hoá: Trong 05 năm qua công tác kiểm kê, xếp hạng di tích chủ yếu dựa trên cơ sở những đề xuất của các nhân chứng, các tổ chức, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý di sản văn hoá.

Năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hoá tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025, trong đó có mục tiêu tổng kiểm kê, rà soát xây dựng hồ sơ khoa học và pháp lý cho các di tích cấp tỉnh, đồng thời thực hiện rà soát danh mục di tích không đáp ứng các tiêu chí xếp hạng để đưa ra khỏi danh mục di tích cấp tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

Từ năm 2017-2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình cấp có thẩm quyền xếp hạng bổ sung vào di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh 01 điểm di tích thành phần (Bến đò Mai Xá); 01 di tích được xếp hạng quốc gia (gồm 10 điểm di tích thành phần) và 07 di tích cấp tỉnh; 01 di tích được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Hệ thống khai thác nước cổ vùng Quảng Trị.

Thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; giai đoạn 2017-2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành tổng điều tra, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 02 huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Trị. Kết quả đã đưa vào danh mục và lập phiếu kiểm kê (theo Mẫu số 01, ban hành theo Thông Tư số 04/2010/TT-BVHTTDL) cho 52 di sản.

Có 01 di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi ở Quảng Trị nằm trong di sản nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đã được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc - UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2018.

Bên cạnh đó, đã xây dựng hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể “Hò giã gạo ở Quảng Trị” trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2022 và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 07 người, hiện có 16 cá nhân đang trình Hội đồng Nhà nước thông qua trình Chủ tịch nước công nhận Nghệ nhân ưu tú.

Di sản văn hóa là tài sản của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau theo hướng tích lũy trong môi trường văn hóa. Hiện nay, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống dân tộc trong xây dựng con người, phát triển kinh tế xã hội ngày càng trở nên quan trọng. Từ những thành quả đã đạt được, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Quảng Trị sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần thực hiện tốt Luật Di sản văn hóa và thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển, đi lên./.

T.T

Tin liên quan