Cộng đồng

Lạng Sơn: Hiệu quả trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 9 tháng đầu năm 2022

15:51, 23 Tháng Chín 2022

(DSX)- Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chú trọng và đặt được nhiều kết quả tích cực.

Nghi thức rước kiệu truyền thống tại lễ hội đền Kỳ Cùng – đền Tả Phủ năm 2022. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án về di sản văn hóa trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện xác nhận Biên bản, Bản đồ khoanh vùng bảo vệ các khu vực bảo vệ di tích Nhà Công Quán, Cột Đồng Trụ và Chùa Thành, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; trình đề nghị Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét chủ trương lập hồ sơ khoa học di tích Hang Phja Thạng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan trình xếp hạng di tích cấp quốc gia… Ban hành văn bản về việc kiểm tra, làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về công tác quản lý di tích trên địa bàn huyện; kiểm tra thực trạng di tích Đền Khánh Sơn, huyện Lộc Bình, di tích Chùa Nà Cưởm, huyện Văn Lãng; văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ dự án tu bổ di tích để đưa vào phần mềm quản lý di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc Ban quản lý công viên địa chất Lạng Sơn xây dựng thuyết minh, dự toán kinh phí đề xuất thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp tục nghiên cứu lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội chùa Bắc Nga. Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo, đề xuất và tham gia ý kiến đối với các cơ quan liên quan về công tác quản lý di tích, bảo tồn phát huy giá trị di sản, quản lý môi trường di sản, nghiên cứu hoa học về lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh; Khai mạc các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể tại xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn và xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia.

Về phía bảo tàng, đơn vị đã sưu tầm, phục chế tài liệu, hiện vật tại các huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh (đạt 50% Kế hoạch). Công tác Kiểm kê, bảo quản được thực hiện tốt, đúng quy định và nhập nội dung toàn bộ hiện vật đã đăng ký vào phần mềm quản lý hiện vật. Hoàn thành chỉnh lý, trưng bày bổ sung tài liệu, hiện vật thời kỳ bao cấp tại tầng 3 nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh. Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động di tích và công tác chuẩn bị lễ hội Xuân năm 2022 đối với 07 điểm di tích trên địa bàn huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao lộc. Hoàn thành công tác điền dã, khảo sát, xây dựng lý lịch di chỉ khảo cổ hang Phja Thạng, xã Tân Đoàn huyện Văn Quan đề nghị Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, đề nghị xếp hạng cấp Quốc gia; điền dã, khảo sát, hướng dẫn lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp Tỉnh hồ sơ 04 di tích trình xếp hạng cấp tỉnh bao gồm (Cốc Lùng, huyện Lộc Bình; Đền Trần, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng; đình làng Mỏ và đền Cấm, thị trấn Đồng Mỏ).

3 tháng cuối năm 2022, trong lĩnh vực di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Hoàn thiện hồ sơ Lễ hội chùa Bắc Nga trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích cấp quốc gia Nhà Công Quán, Cột Đồng Trụ và Chùa Thành; Thực hiện các nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Múa sư tử, Đề án bảo tồn di tích, Đề án bảo tồn trang phục truyền thống trên địa bàn tỉnh năm 2022; Tổ chức 02 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể; xuất bản sách về di sản văn hóa; tổ chức các hoạt động nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11./.

P.V

Tin liên quan