Cộng đồng

Hà Giang: Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trong 9 tháng đầu năm 2022

10:34, 23 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong Báo cáo Kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Dâng hương tại lễ cúng Bàn Vương của người Dao đỏ xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì). Nguồn: Báo Hà Giang

Về công tác bảo tồn di sản văn hóa, 9 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về Quy định hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, chủ đầu tư thực hiện các trình tự thủ tục dự án đảm bảo quy định Luật Di sản văn hóa. Hoàn thiện việc cắm mới và cắm bổ sung mốc giới di tích, danh thắng trên địa bàn 4 huyện vùng CVĐC toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Hướng dẫn các huyện, thành phố công bố danh mục kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021. Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2022 về “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thực hành Then của người Tày tỉnh Hà Giang”; hoàn thiện các thủ tục xây dựng cuốn sách lịch sử di tích Căng Bắc Mê.

05 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Nhiều hoạt động được đơn vị triển khai như: Phối hợp huyện Quang Bình tổ chức lễ cầu mùa của người Dao đỏ; công bố các Quyết định công nhận di sản văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  Phối hợp với Viện nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật phục dựng một số lễ hội truyền thống tại huyện Quang Bình, Xín Mần và Hoàng Su Phì; Tổ chức lớp tập huấn về truyền dạy và bảo tồn nghề thủ công đan lát truyền thống đối với dân tộc Tày tại huyện Vị Xuyên; Tổ chức khôi phục, bảo tồn và mở 07 lớp về di sản văn hóa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn UBND huyện Đồng Văn thực hiện phương án xây dựng Bia ghi danh di tích lưu niệm Sùng Mí Chảng; Tổ chức khảo sát và tư vấn xử lý điểm sạt lở tại di tích ranh giới địa tầng F/F thôn Sì Phài, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn; Tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng các di tích, danh thắng đã được xếp hạng trên địa bàn các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ; Phối hợp xây dựng bổ sung hồ sơ di tích đền Mẫu – thành phố Hà Giang và di tích lịch sử Nàn Ma – huyện Xín Mần trình nâng cấp di tích quốc gia .

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã duy trì việc kiểm tra hiện trạng các điểm di sản, các điểm khai thác đá, điểm dừng chân, các công trình xây dựng trên địa bàn CVĐC để tham mưu kịp thời hình thức xử lý nếu phát hiệu sai phạm quy định về Luật Di sản văn hóa và các quy hoạch đã được phê duyệt trên vùng CVĐC.

3 tháng cuối năm 2022, trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu giải quyết các vấn đề về quản lý và khai thác di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn tỉnh; Tham mưu trình Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ đối với người trông coi di tích và danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Triển khai các văn bản về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Giang, giai đoạn 2021-2025; Đề án Bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ các làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025; Tiếp tục triển khai cắm mốc giới di tích và biển công khai bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các trình tự thủ tục tu bổ, tôn tạo di tích cấp tỉnh Sùng Chứ Đà, huyện Yên Minh; di tích cấp Quốc gia điểm khởi công con đường Hạnh Phúc; di tích cấp Quốc gia Chùa Bình Lâm, huyện Vị Xuyên; Phối hợp trình cấp có thẩm quyền về hồ sơ xếp hạng di tích Đền Mẫu, thành phố Hà Giang (từ di tích cấp tỉnh trình lên cấp quốc gia); di tích đền Tam thánh ông, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang (trình xếp hạng cấp tỉnh); Thực hiện Bảo tồn dân ca dân tộc Dao huyện Vị Xuyên; lập 02 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đối với “Lễ hội cầu mùa của dân tộc Pà Thẻn” huyện Bắc Quang; hát Páo Dung của người Dao; Tổ chức mở 03 lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể./.

D.H

Tin liên quan