Tầm nhìn

Đồng Nai báo cáo công tác di sản văn hóa 9 tháng năm 2022

16:51, 21 Tháng Chín 2022

(DSX)- Bảo tàng tỉnh Đồng Nai luôn mở cửa phục vụ khách tham quan, số lượng khách tham quan trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 36.500 lượt người.

Di tích lịch sử - Kiến trúc nghệ thuật đình Phước Thiền - Ảnh: Sở VHTTDL Đồng Nai
Sở VHTTDL Đồng Nai đã có báo cáo công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chóng dịch bệnh Covid-19, vừa triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh; Hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt các nội dung trong chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và UBND tỉnh.
Trên lĩnh vực Di sản văn hóa, Sở đã thực hiện được một số kế quả nhất định như sau: Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Long Khánh (giai đoạn 2), thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất), thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ); Quyết định sửa đổi, điều chỉnh Quyết định 39/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật Công trình tượng đài Nguyễn Hữu Cảnh; Quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật công trình tượng đài thanh niên xung phong (huyện Cẩm Mỹ).
Thực hiện các văn bản: Trình UBND tỉnh về việc xây dựng đền thờ liệt sĩ huyện Cẩm Mỹ; Xin chủ trương của UBND tỉnh về việc: Tu sửa cấp thiết một số miệng hầm và giao thông hào tại di tích địa đạo Suối Linh; Lập quy hoạch tổng thể bảo quản, phục hồi di tích tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. Đề nghị UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Tu sửa cấp thiết di tích Nhà hôi Ḅ ình Trước tại thành phố Biên Hòa; Đề xuất UBND tỉnh về việc mở lớp dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên dân tộc Chơro xã Túc Trưng, huyện Định Quán; Đề xuất UBND tỉnh về việc trùng tu di tích đình Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch và bảo quản, tu bổ di tích đình Dầu Giây (huyện Thống Nhất).
Xây dựng Đề án số hóa hiện vật tại Bảo tàng tỉnh, đề án số hóa di tích và đề án ứng dụng công nghệ trong trưng bày tại Bảo tàng tỉnh. Hoàn chỉnh hồ sơ xếp hạng, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận di tích khảo cổ học Suối linh và Đồi Phòng Không (huyện Vĩnh Cửu).
Hướng dẫn thực hiện hồ sơ nâng cấp sửa chữa Cổng Tam quan di tích miếu Tổ sư; Hướng dẫn thẩm định và giám sát việc đặt tượng Kỳ lân tại đền thờ Quốc tổ Hùng Vương tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa theo đề nghị của UBND thành phố Biên Hòa; Hướng dẫn Bảo tàng tỉnh triển khai công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Tham mưu thực hiện các nội dung về việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc. Tham mưu việc bảo tồn Miếu bà Cây Quăn, thành phố Biên Hòa. Giao Bảo tàng tỉnh chỉnh lý bản đồ khoanh vùng bảo vệ danh thắng Bửu Long, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.
Xin ý kiến các ngành về các nội dung: Bổ sung nhân sự các ngành vào thành viên Hội đồng đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng tỉnh Đồng Nai; Mẫu bia kỷ niệm truyền thống lực lượng vũ trang Đồng Nai và nội dung ghi trên bia
Về công tác bảo tồn, bảo tàng, Sở đã hoàn thành kiểm kê văn hóa phi vật thể lễ hội truyền thống các dân tộc tại thành phố Long Khánh và huyện Xuân Lộc. Hoàn thành công tác lập hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia 02 hiện vật: Đàn Đá Bình Đa, tượng Nam thần Bến Gỗ và hoàn thiện bài thuyết minh, tài liệu về 2 hiện vật, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Bảo vật quốc gia 2 hiện vật trên. - Tiến hành kiểm kê hiện vật đình Hưng Phú, đình Phước Lư và đình Thành Hưng, di tích Văn miếu Trấn Biên; Thực hiện công tác lập hồ sơ xếp hạng cấp tỉnh di tích lịch sử đình Định Quán (thị trấn Định Quán), di tích khảo cổ học Gò Me (huyện Nhơn Trạch). - Tổ chức trao bằng di tích cấp tỉnh đình An Lợi (huyện Long Thành), di tích Suối Linh và Đồi Phòng Không (huyện Vĩnh Cửu); Tổ chức 04 cuộc triển lãm, chủ đề: “Dấu ấn văn hóa tiền sơ sử Đồng Nai”; Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); Kỷ niệm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9); Triển lãm hình ảnh về công tác phòng chống dịch Covid-19.
Triển khai thực hiện các kế hoạch: Làm phim Giới thiệu di tích đình Phước Lư và văn hóa, văn nghệ dân gian của người Tày ở Đồng Nai; Tổ chức lớp tập huấn truyền dạy nghệ thuật đánh cồng chiêng cho thanh thiếu niên dân tộc Chơro tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán; Lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Chùa Ông (thành phố Biên Hòa); Khai quật di tích khảo cổ học Gò Me (thành phố Biên Hoà); Lấy số liệu làm bản đồ GIS các di tích khảo cổ trên địa bàn tỉnh; Vẽ sơ đồ phân bố, cắm biển báo, cắm mốc ranh giới phạm vi bảo vệ di tích khảo cổ học Gò Me (huyện Nhơn Trạch) và di tích khảo cổ học Cầu Sắt, Suối Chồn (thành phố Long Khánh); Làm tour tham quan 360 thực tế ảo di tích cấp quốc gia Văn miếu Trấn Biên; Lập hồ sơ xếp hạng Cụm di tích miếu Tổ Sư, miếu Bà Thánh và miếu Cây Quăn (thành phố Biên Hòa); Hành trình di sản Phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai; Trưng bày chuyên đề “Văn hóa các dân tộc bản địa Đồng Nai”. Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh Đồng Nai luôn mở cửa phục vụ khách tham quan, số lượng khách tham quan trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng: 36.500 lượt người.
Thủy Bích

Tin liên quan