Cộng đồng

Thái Nguyên: Tiếp tục triển khai công tác kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh trong 3 tháng cuối năm 2022

14:59, 20 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 3 tháng cuối năm 2022.

Du khách thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái, ở phường Gia Sàng (TP. Thái Nguyên).Nguồn: Báo Thái Nguyên

9 tháng đầu năm 2022, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh mở rộng diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích địa điểm trường Nguyễn Ái Quốc; trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh mở rộng diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ mở rộng khoanh vùng di tích quốc gia Địa điểm thành lập Đội Cứu quốc quân II; điều chỉnh, quy hoạch di tích quốc gia các địa điểm liên quan đến hoạt động của Việt Nam Giải phóng quân ngày 19, 20/8/1945, địa điểm Khu Chủ sự Nhà đèn cũ, thuộc phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Xây dựng kế hoạch, triển khai điền dã, thực hiện công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Đại Từ, chuẩn bị điều kiện thực hiện trên địa bàn thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Ngoài ra, Sở đã tham gia Triển lãm “Không gian di sản văn hóa tại tỉnh Quảng Nam”, theo Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Triển khai Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Phối hợp tổng hợp tư liệu, xây dựng, lập hồ sơ xếp hạng di tích, hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể; xây dự mô hình bảo tồn văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch...

Về hoạt động bảo tàng, đơn vị đã thực hiện khảo sát, sưu tầm 66 đơn vị hiện vật; thực hiện công tác số hóa 300 hiện vật, nhập 386 đơn vị hiện vật vào kho cơ sở...

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, 3 tháng cuối năm 2022, trong lĩnh vực di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Triển khai công tác kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện lập hồ sơ khoa học di tích, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Tổ chức Hội nghị, hội thảo xây dựng tài liệu, hỗ trợ đội ngũ nghệ nhân trao truyền bí quyết, kiến thức thực hành các di sản văn hoá phi vật thể cho thế hệ trẻ trong nhà trường, cộng đồng; Khảo sát, kiểm kê lập danh mục loại hình di sản văn hoá phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục quốc gia.

D.H

Tin liên quan