Cộng đồng

Bắc Kạn: Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được duy trì thực hiện hiệu quả

14:23, 21 Tháng Chín 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo Công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bắc Kạn

Trong lĩnh vực di sản văn hóa, 9 tháng đầu năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai các nội dung liên quan đến quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn; tiếp tục tổ chức xây dựng mô hình câu lạc bộ “Lượn Cọi” tại huyện Pác Nặm năm 2022; tổ chức xây dựng 04 mô hình câu lạc bộ “Lượn Cọi” tại các xã: Bằng Thành, Nhạn Môn, Công Bằng, Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm.

Đối với hoạt động Bảo tồn, Bảo tàng, đơn vị đã triển khai thực hiện sưu tầm tài liệu, hiện vật; lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích; điều tra, thám sát khảo cổ học 01/01 cuộc; thực hiện hoàn thành 01 hoạt động sưu tầm, bảo tồn tri thức bản địa về chế biến men lá để nấu rượu của người Tày tỉnh Bắc Kạn; xây dựng hoàn thành và bàn giao 02 bia di tích (di tích lịch sử Khuổi Dạ, thôn Thạch Ngõa 2, xã Mỹ Phương, di tích lịch sử Nền nhà ông Hoàng Cẩm, thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể).

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản và tổ chức thành công Chương trình “Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh; tham gia các nội dung, hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022; tham gia khảo sát khu, điểm du lịch và vùng cây ăn quả- Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng vùng “di tích danh thắng Tây Yên Tử”. Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cũng được các địa phương duy trì thực hiện hiệu quả.

3 tháng cuối năm 2022, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hoạt động chuyên môn về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hồ sơ quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn; triển khai các nội dung liên quan đến việc Lập hồ sơ khoa học Khu di sản thiên nhiên Ba Bể-Na Hang đề nghị UNESCO xem xét công nhận là di sản thiên nhiên thế giới; Ban hành Đề án cắm mốc giới, làm mới và tu sửa bia, biển di tích trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến Đề án "Bảo tồn, phát huy Trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022; dự án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lượn Cọi” của người Tày huyện Pác Nặm.

D.H

Tin liên quan