Cộng đồng

Tuyên Quang: Hiệu quả trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, phục hồi, tôn tạo di tích

10:53, 18 Tháng Chín 2022

(DSX)- 9 tháng đầu năm 2022, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, phục hồi, bảo tồn, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đình Tân Trào (Sơn Dương). Nguồn: Báo Tuyên Quang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Quy hoạch bảo quản tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng; phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu và các ứng dụng hệ thống tập trung (kho dữ liệu chuyên ngành) của ngành Văn hóa Thể thao Du lịch; phê duyệt chủ trương đầu tư tôn tạo di tích đình Cây Thị, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn; chủ trương tôn tạo di tích đền Kiếp Bạc, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang; chủ trương đầu tư dự án Phục hồi, bảo tồn, tôn tạo di tích cách mạng Khuổi Kịch, xã Tân Trào và di tích Sân bay Lũng Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương; chủ trương đầu tư dự án tôn tạo, sửa chữa đường nội bộ; làm mới bia ghi dấu sự kiện tại cụm di tích Nà Nưa; sửa chữa cầu, đường đi vào cụm di tích Nà Nưa; làm đường dạo quanh hồ Nà Nưa, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; phê duyệt bổ sung danh mục tên vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Sở đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025, đến nay đã hoàn thành Hạng mục Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào đưa vào sử dụng; dự kiến hoàn thành công trình Bảo tàng Tân Trào và Phòng Chiếu phim vào tháng 12/2022; ……

Quý III/2022, tỉnh đã sưu tầm 80 tài liệu, hiện vật; lập 950 phiếu phân loại tài liệu, hiện vật (nâng tổng số 9 tháng đầu năm sưu tầm 220 tài liệu, hiện vật, đạt 88% kế hoạch năm; lập 1.950 phiếu phân loại tại liệu, hiện vật, đạt 130% kế hoạch năm).

Ngoài ra, đơn vị cũng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh đối với hoạt động tại các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh…

Trong quý IV/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Hoàn thành thi công các hạng mục Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim; phương án trưng bày bảo tàng Tân Trào; Phim tư liệu tái hiện lịch sử “Thủ đô Khu giải phóng”- “Thủ đô kháng chiến”; triển khai xây dựng Làng văn hóa và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương thuộc Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025./.

D.H

Tin liên quan