Cộng đồng

Bắc Giang: Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh

10:16, 20 Tháng Chín 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã có báo cáo kết quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý III, 9 tháng đầu năm; phương phướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Ảnh minh họa/Nguồn: bacgiang.gov.vn

Theo đó, 9 tháng đầu năm, trong lĩnh vực di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh văn bản đăng ký hồ sơ “Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm” tham gia vòng đề cử năm 2024 - 2025 thuộc Chương trình Ký ức thế giới; xin chủ trương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích Tiên Lục, huyện Lạng Giang; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định điều chỉnh vị trí và dự án tu bổ di tích đồn Phồn Xương và đền Thề, huyện Yên Thế; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tu bổ tôn tạo di tích Quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế.

Sở đã trình UBND tỉnh quyết định xếp hạng cấp tỉnh cho 04 di tích; phê duyệt kinh phí hỗ trợ tu bổ 22 di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2022; Triển khai Kế hoạch kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn huyện Lục Ngạn (đợt 2) và thành phố Bắc Giang. Tổ chức 02 lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa tại huyện Yên Thế, Lạng Giang.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo tổ chức khai quật khảo cổ các địa điểm theo kế hoạch năm 2022; Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương tham mưu UBND 03 tỉnh trong việc xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ khoa học “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”, trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Trong quý IV/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  sẽ tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử; Tham mưu tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2022; Quan tâm tổ chức khảo sát và lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh (đợt 2), cấp quốc gia; Xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Cụm Đình, chùa, cây Dã Hương xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang; lập hồ sơ đề nghị xếp hạng một số di tích Bác Hồ về thăm tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh đó, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh, Hải Hương hoàn thiện Hồ sơ khoa học “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”, trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đôn đốc hoàn thành và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ công tác tu bổ di tích năm 2022; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh.

PV

Tin liên quan