Cộng đồng

Phát huy giá trị các bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương

09:47, 20 Tháng Chín 2022

(DSX)- Với 08 hiện vật, nhóm hiện vật được thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia, thời gian qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hải Dương cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan đã làm tốt công tác phát huy giá trị của những bảo vật này.

Những bức tượng Bồ Tát bằng đồng ngự trên đài sen trên tòa "Cửu phẩm liên hoa" trong chùa Giám. Nguồn: TTXVN

Hàng năm nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm quảng bá các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu và công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá của địa phương, đặc biệt là những bảo vật quốc gia và di sản văn hóa đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại các di tích, đơn vị lưu giữ các hiện vật đều có hình thức giới thiệu, quảng bá cho bảo vật bằng nhiều hình thức như: đặt biển giới thiệu nội dung, giá trị của hiện vật, tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện, xã, viết tin, bài đăng trên báo, tạp chí trung ương và địa phương, trên internet, bố trí thuyết minh, hướng dẫn trực tiếp giới thiệu về giá trị của bảo vật quốc gia đối với các du khách đến tham quan di tích... Trong dịp lễ hội tại các di tích tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức về giá trị của di tích, giá trị của bảo vật quốc gia, phổ biến, giới thiệu về di sản văn hóa trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các khẩu hiệu tuyên truyền tuyên truyền cho cộng đồng nâng cao nhận thức và tham gia bảo vệ di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Bảo tàng tỉnh Hải Dương tổ chức trưng bày bảo vật quốc gia trống đồng Hữu Chung tại vị trí trang trọng trong nhà trưng bày chính (trưng bày lịch sử tự nhiên, xã hội của tỉnh), tổ chức nhiều cuộc trưng bày chuyên đề, nói chuyện chuyên đề hoặc các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, địa danh, làm clip giới thiệu… thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân đặc biệt là các em học sinh đến tham quan, học tập trải nghiệm và tìm hiểu một cổ vật độc đáo và tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn. Thông qua đó đã đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham quan tìm hiểu kiến thức cho đại bộ phận công chúng trong và ngoài tỉnh, đồng thời góp phần quan trọng trong việc phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử địa phương.

Đài truyền thanh thành phố Hải Dương xây dựng các phóng sự, tin bài tuyên truyền, quảng bá về bảo vật quốc gia Cửu phẩm liên hoa chùa Động Ngọ trên hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ sở; sản xuất các video, clip giới thiệu quảng bá di sản phát trên fanpage Thành Đông ngày mới. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng các chương trình giáo dục địa phương, ngoại khóa, tham quan, trải nghiệm; tổ chức các hình thức thích hợp để học sinh nâng cao kiến thức về lịch sử.

Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc phối hợp với các báo, đài trung ương và địa phương sản xuất các phóng sự, tin, bài nghiên cứu, tuyên truyền, quảng bá về bảo vật quốc gia bia “Thanh Hư Động” và “Côn Sơn Tư Phúc tự bi”, sản xuất các video, clip giới thiệu quảng bá di sản trên trang thông tin điện tử của cơ quan., đặt biển giới thiệu nội dung, giá trị tiêu biểu của văn bia để phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử khu di tích, về hiện vật của nhân dân và du khách thập phương. Phối hợp với các trường học tại địa phương xây dựng các chương trình giáo dục ngoại khóa, tham quan, trải nghiệm, tổ chức các hình thức thích hợp để học sinh nâng cao kiến thức về lịch sử, văn hóa nhằm phát huy giá trị hiện vật và phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về khu di tích.

UBND thị xã Kinh Môn đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 về Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ và phát huy giá trị hệ thống bia ma nhai tại di tích quốc gia đặc biệt động Kính Chủ. Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đặc biệt vào các dịp lễ hội truyền thống tại di tích.

Hiện nay, 08 hiện vật, nhóm hiện vật trên địa bàn tỉnh Hải Dương được thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia, gồm: Trống Đồng Hữu Chung (đang lưu giữ tại Bảo tàng Hải Dương), Cửu phẩm liên hoa chùa Giám (xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng), Bia “Thanh Mai Viên Thông tháp bi” (chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh); Cửu phẩm liên hoa chùa Động Ngọ (xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương); Bia “Côn Sơn Tư Phúc tự bi” và Bia “Thanh Hư Động” (chùa Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh); Hệ thống bia ma nhai động Kính Chủ (phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn); Bia “Sùng Thiên tự bi” chùa Dâu (xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc). Các bảo vật quốc gia thuộc các chất liệu khác nhau như đá, đồng và gỗ, đều là các cổ vật có giá trị đặc biệt tiêu biểu về lịch sử, văn hoá, khoa học của đất nước.

T.T

Tin liên quan