Ứng dụng

Cao Bằng: Nghiên cứu tư liệu xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích trong 3 tháng cuối năm 2022

10:00, 19 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 3 tháng cuối năm 2022.

Cán bộ, chiến sĩ Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Lịch sử - Văn hóa “Bác Hồ với ngành xe - máy quân đội”, xóm Nà Roác, xã Bạch Đằng (Hòa An). Nguồn: Báo Cao Bằng

9 tháng đầu năm 2022, trong lĩnh vực di sản văn hóa, Bảo tàng tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch triển khai Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022.

Xây dựng Kế hoạch Kiểm kê di tích các huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Sưu tầm 06/25 hiện vật đạt 24% kế hoạch; Hoàn thiện 01 hồ sơ di tích trình cấp có thẩm quyền xếp hạng đạt 33,3% kế hoạch; Hoàn thiện lý lịch, lập hồ sơ trích ngang di tích cấp tỉnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Xe - Máy quân đội, xã Bạch Đằng, huyện Hoà An đề nghị xếp hạng di tích cấp Quốc Gia. Hoàn thiện lý lịch di tích hang Ngườm Gảng và di tích đền Nùng Trí Cao xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng.

Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức thành công nhiều hoạt động như: Phối hợp với UBND huyện Quảng Hòa tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Tranh đầu pháo, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa; Phối hợp với UBND huyện Trùng Khánh tổ chức Lễ đón bằng công nhận Di tích Quốc gia: Địa điểm Đài tiếng nói Việt Nam tại hang Ngườm Chiêng và Di tích Mắt thần núi; Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bảo Lạc và huyện Bảo Lâm tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh (di tích Dinh thự dòng họ Nông, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc; Bia chùa Tổng Phườn, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm); …

3 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành tại các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong đó, lĩnh vực di sản văn hóa, Sở sẽ triển khai khai quật khảo cổ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh; Sưu tầm hiện vật tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh và nghiên cứu tư liệu xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích.

D.H

Tin liên quan