Cộng đồng

Phú Thọ: Kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đối với các di tích đã được xếp hạng

15:19, 16 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 3 tháng cuối năm 2022.

Ảnh minh họa/Nguồn: phutho.gov.vn

Trong 9 tháng đầu năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh. Các lĩnh vực ngành quản lý đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hoá dân tộc.

Cụ thể, theo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, trong hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hoá dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn các địa phương tổ chức dâng hương ngày 10/3 âm lịch tại các di tích thờ cúng Hùng Vương và các nhân vật thời Hùng Vương; hướng dẫn các huyện, thị, thành tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022 và hướng dẫn các địa phương tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh theo quy định.

Hoàn thiện 01 hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội Mở cửa rừng xã Minh Hòa, huyện Yên Lập); họp tổ thẩm định cơ sở hồ sơ khoa học Tục làm bánh chưng, bánh giầy ở Phú Thọ, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hoàn thiện hồ sơ 02 di tích đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia (di tích Miếu Cấm, xã Phượng Lâu; di tích Đền Tiên, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì).

Ngoài ra, Sở đã lập hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 01 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh (miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì); Kiểm tra hướng dẫn, thẩm định hồ sơ tu bổ, tôn tạo 08 di tích cấp quốc gia, 12 di tích cấp tỉnh; tu sửa 02 di tích quốc gia, 03 di tích cấp tỉnh; điều chỉnh công trình Bảo quản cấp thiết di tích khảo cổ xóm Rền, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh; hoàn thiện hồ sơ dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Hương Trầm, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì. Trình UBND tỉnh cho phép đúc chuông, tiếp nhận hiện vật, thay thế, bổ sung tượng thờ vào 06 di tích. Tổ chức khai quật khảo cổ tại địa điểm Ba Nền thuộc Núi Ông, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong 3 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến Hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hoá dân tộc, bao gồm: Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh; Hoàn thiện hồ sơ Tục làm bánh chưng, bánh giầy ở Phú Thọ; Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2022) và vinh danh nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; phối hợp tổ chức Đại hội Hội Di sản Văn hóa tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tiến hành khảo sát, kiểm kê, thu thập tư liệu, hình ảnh di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Đôn đốc các đơn vị thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng phim tài liệu full HD sử dụng kỹ xảo 3D về Thời đại Vua Hùng phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng Hùng Vương; Kiểm tra, giám sát hoạt động quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đối với các di tích đã được xếp hạng.

D.H

Tin liên quan