Tầm nhìn

Vĩnh Long: Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

15:08, 02 Tháng Chín 2022

(DSX)- UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn II (2022 - 2025).

Sinh hoạt CLB ĐCTT huyện Vũng Liêm. Nguồn: vinhlongtourist.vn

Đề án nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ nói riêng. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong các gia đình, nhà trường, CLB, cộng đồng dân cư nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng và Nhân dân địa phương.

Bên cạnh đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của CLB Đờn ca tài tử; Chú trọng việc đào tạo lực lượng kế thừa chuẩn về đờn, ca, mở rộng đối tượng am hiểu để phát huy khả năng sáng tác, hướng tới việc tham gia biểu diễn mang tầm quốc gia, quốc tế và đăng cai tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ định kỳ 03 năm tổ chức một lần tại các tỉnh thành Nam Bộ.

Theo đó, Đề án triển khai 4 nội dung chính gồm: Công tác tuyên truyền, quảng bá, đào tạo; Công tác kiểm kê, sưu tầm, biên soạn tư liệu; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Vĩnh Long; Cơ chế, chính sách đãi ngộ nghệ nhân ưu tú.

Cụ thể, in tuyển tập, thu âm; xây dựng các video clip…giới thiệu tổng quan lịch sử hình thành và phát triển, nghệ nhân và các hoạt động tiêu biểu của nghệ thuật Đờn ca tài tử trong tỉnh. Mở 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nâng cao về nghệ thuật Đờn ca tài tử cho lực lượng nghệ nhân, tài tử, chú trọng lĩnh vực đờn và sáng tác; Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức sinh hoạt đội nhóm cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở.

Thực hiện 02 cuộc kiểm kê, sưu tầm về nghệ thuật Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về số lượng CLB, đội, nhóm, số người thực hành di sản (phân loại độ tuổi, giới tính, trình độ nghệ thuật,…); Sưu tầm những tư liệu về lịch sử, bài bản tổ, những nhân vật tiêu biểu trong lĩnh vực Đờn ca tài tử,… phục vụ công tác lưu giữ, truyền dạy, quảng bá.

Củng cố CLB đờn ca tài tử tỉnh và xây dựng chương trình biểu diễn nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của tỉnh, các hoạt động đối ngoại và ngoại giao văn hóa của tỉnh… Củng cố, nâng chất các CLB còn yếu, khuyến khích thành lập các CLB mới tại các khu, điểm du lịch; Phát động từ 01 đến 02 cuộc thi sáng tác lời mới trong 20 bài bản tổ với đối tượng là các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh; Dự kiến tham dự 02 cuộc Liên hoan Đờn ca tài tử cấp khu vực năm 2022 và 2025 theo Kế hoạch tổ chức định kỳ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tiếp tục rà soát, hỗ trợ lập hồ sơ đối với những nghệ nhân đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trình Hội đồng cấp tỉnh theo Nghị định 62/2014/NĐ-CP; Tiếp tục thực hiện Nghị định 109/2015/NĐ-CP hỗ trợ các “Nghệ nhân ưu tú” có hoàn cảnh khó khăn; Tham mưu vận dụng thích hợp các cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương để hỗ trợ về vật chất, điều kiện hoạt động góp phần động viên tinh thần của các nghệ nhân.

Để thực hiện những nội dung trên, một số giải pháp được đưa ra gồm: Thực hiện chính sách khen thưởng, đãi ngộ kịp thời đối với những người làm công tác quản lý, tổ chức hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử, các nghệ nhân, tài tử tiêu biểu nhằm tạo động lực phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo. Đồng thời hỗ trợ đầu tư đào tạo, tập huấn về chuyên môn, trang bị nhạc cụ, dụng cụ chuyên dùng, về kinh phí hoạt động,… nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới; Hướng dẫn, hỗ trợ về cơ sở pháp lý đối với việc thành lập mới các CLB, đội, nhóm Đờn ca tài tử, tránh trường hợp thành lập nhiều nhưng hoạt động không hiệu quả; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên và sâu rộng về ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ với nhiều hình thức, nội dung cô đọng, súc tích, thu hút, hướng tới các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là thế hệ trẻ nhằm định hướng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc giữ gìn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử. Chú trọng công tác giáo dục để thế hệ trẻ quan tâm, hiểu biết về giá trị to lớn của một loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc và có nhận thức sâu sắc về trách nhiệm trong việc kế thừa để bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử.

Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghệ thuật Đờn ca tài tử; Duy trì việc tổ chức định kỳ các hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu, trình diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ các cấp. Đây là cơ sở để phát hiện tài năng mới, cũng là điều kiện để đánh giá phong trào, phát huy những mặt mạnh và kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót…

Năm 2014, ngành văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành xây dựng Đề án “Bảo tồn và và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2020 với nhiều nội dung thiết thực và quan trọng, tạo tiền đề cho công tác quản lý, định hướng bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật ĐCTT ở địa phương. Qua 5 năm thực hiện Đề án, phong trào Đờn ca tài tử tỉnh Vĩnh Long đã có chuyển biến tích cực cả về chất và về lượng.

Việc xây dựng Đề án giai đoạn II (2022 - 2025) nhằm tiếp tục thực hiện cam kết với UNESCO về việc bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, để loại hình nghệ thuật này được bảo tồn và phát triển theo đúng định hướng, tính chất, bảo lưu những giá trị nghệ thuật truyền thống song song với sự phát triển của xã hội./.

T.T

 

Tin liên quan