Tầm nhìn

Tu bổ, tôn tạo di tích Bến Âu Lâu

11:19, 10 Tháng Chín 2022

(DSX)- Ngày 9/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3418/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Yên Bái về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Bến Âu Lâu thuộc xã Âu Lâu và phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Tượng đài di tích lịch sử Bến Âu Lâu. Nguồn: yenbai.gov.vn

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo di tích Bến Âu Lâu (thuộc địa phận phường Nguyễn Phúc), gồm các nội dung: Tôn tạo Tượng đài; phục dựng nhà bảo vệ, cổng xuống bến, barie; xây dựng phù điêu, biển tên di tích; cải tạo sân + đường bê tông, kè sông, đường dạo và hạ tầng cảnh quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý: Việc hạ tượng đài và di chuyển tượng đài vào vị trí mới để tu bổ, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Đối với phù điêu, các hạng mục phục dựng (cổng, bót/bốt gác) cần xin ý kiến chuyên gia và các nhà khoa học để đảm bảo tính xác thực; Không xây dựng thuyền hoa bằng bê tông giả gỗ; Nghiên cứu làm đường, trồng cây xanh… tại khu vực bốt và cổng được phục dựng để tạo không gian cảnh quan lịch sử của di tích.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bàn giao, đưa công trình vào sử dụng, đề nghị chủ đầu tư gửi Nhật ký công trình và Hồ sơ hoàn công đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Di sản văn hóa) để lưu trữ và quản lý di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện Hồ sơ, thông báo rộng rãi nội dung tu bổ, tôn tạo di tích Bến Âu Lâu trước Nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Bến Âu Lâu là nơi ghi dấu một thời đấu tranh chống quân xâm lược của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái cũng như của dân tộc Việt Nam. Bến Âu Lâu còn là bến quan trọng để vận chuyển vũ khí, trang bị, lực lượng từ Việt Bắc sang Tây Bắc, góp phần không nhỏ cho thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ. Với những thành tích được ghi nhận trong những năm kháng chiến hào hùng của dân tộc, bến Âu Lâu rất cần sự quan tâm, gìn giữ để phát huy giá trị của một di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia, trở thành điểm đến để giáo dục truyền thống đấu tranh giữ nước, tinh thần kiên cường, về một thời gian khổ nhưng rất anh hùng của các thế hệ cha ông chống quân xâm lược, bảo vệ quê hương đất nước. Ngày 07/8/2012 Bến Âu Lâu được Bộ VHTTDL công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định số 3027/QĐ-BVHTTDL./.

T.T

Tin liên quan