Cộng đồng

Lai Châu: Nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ, giới thiệu khách tham quan tại các điểm di tích văn hóa

09:44, 12 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực di sản văn hóa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 3 tháng cuối năm 2022.

Ảnh minh họa/Nguồn: TTXVN

9 tháng đầu năm 2022, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác năm.

Trong lĩnh vực di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì tham mưu Quyết định việc xếp hạng di tích cấp tỉnh Danh lam thắng cảnh Đỉnh PuTaLeng (Xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu); danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn chè cổ thụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu (xã Tả Lèng - huyện Tam Đường; xã Mồ Sì San - huyện Phong Thổ; xã Sà Dề Phìn - huyện Sìn Hồ); Tham mưu trình hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Trường ca Xa Nhà Ca dân tộc Hà Nhì huyện Mường Tè đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia năm 2021.

Khảo sát, thống kê, lập danh mục hiện vật và tổ chức Hội đồng khoa học thẩm định danh mục hiện vật dân tộc sưu tầm năm 2022. 9 tháng đầu năm, đã hoàn thành công tác sưu tầm 52 hiện vật dân tộc Thái (trắng), Mông (trắng) tại các huyện Phong Thổ, Mường Tè, Than Uyên.

Hoàn thành công tác tu sửa 13 hiện vật, chỉnh lý 70 hồ sơ hiện vật theo danh mục được phê duyệt; thực hiện sưu tầm các tài liệu, tư liệu, phim, hình ảnh về lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Lai Châu. Tổng số hiện vật có tại Bảo tàng tỉnh là 31.264 hiện vật.

Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện 04 cuộc khảo sát xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UBND tỉnh xếp hạng di tích danh lam - thắng cảnh; bàn giao hồ sơ di tích đã được xếp hạng cho các xã, huyện có di tích được xếp hạng từ năm 2017 - 2021. Phối hợp với phòng PA03 Công an tỉnh, Phòng chuyên môn thuộc Sở, Phòng Văn hóa và thông tin 04 huyện tiến hành 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể (di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh).

Trong 3 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu hiện vật sưu tầm năm 2022 và bảo quản thực hiện công tác bảo quản, lập hồ sơ lý lịch hiện vật; Trình UBND tỉnh Lai Châu ra quyết định xếp hạng 02 di tích Danh lam - thắng cảnh Hang Tà Mung (huyện Than Uyên) và Đường đá cổ Pavi (huyện Phong Thổ) là di tích cấp tỉnh năm 2022; Nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ, giới thiệu khách tham quan tại Bảo tàng và các điểm di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh.

PV

Tin liên quan