Tầm nhìn

TP. Hồ Chí Minh: Công tác tu bổ, phục hồi và quản lý di tích đạt nhiều hiệu quả

16:57, 09 Tháng Chín 2022

(DSx)- Từ năm 2016 đến nay, TP. Hồ Chí Minh quan tâm bố trí kinh phí cho việc tu bổ, phục hồi và trưng bày bổ sung trên 40 di tích

Dinh Độc Lập - https://vinpearl.com/
Công tác tu bổ di tích trên địa bàn Thành phố từ năm 2016 đến nay được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan quan tâm bố trí kinh phí cho việc tu bổ, phục hồi và trưng bày bổ sung trên 40 di tích như: Tòa án nhân dân thành phố, Giồng Cá Vồ, chợ Bình Tây, chùa Giác Viên, đình Hanh Phú, đình Tăng Phú, đình Phú Xuân, đình Thông Tây Hội, đình Tân Khai, đình Hưng Phú, đình Vĩnh Hội, Ngã Ba Giồng, Hội Quán Nhan Hương, đình Tân Kiểng, Bảo tàng Lịch sử thành phố, Khu Dân công Hỏa tuyến, Dinh quận hóc Môn, Nơi họp Hội nghị xứ ủy Nam Kỳ, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử, Viện Pasteur, Lăng Lê Văn Duyệt, Lăng Võ Tánh, Bót Dây Thép,... tu sửa cấp thiết các di tích: đình Phú Thạnh, đình Khánh Hội, đình Tân Thới Nhứt, đình Bình Trường, đình Rạch Già, đình An Nhơn, đình Hanh Thông)...
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa hoạt động tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa theo quy định hiện hành; do đó, công tác xã hội hóa hoạt động tu bổ, phục hồi di tích, công trình thuộc Danh mục kiểm kê di tích đạt được nhiều kết quả trong việc tu bổ di tích từ năm 2016 đến nay đạt khoảng 350 tỷ đồng, như: Hội quán Ôn Lăng, chùa Hội Sơn, chùa Phụng Sơn, chùa Phước Tường, Hội quán Nghĩa An, Hội quán Nhị Phủ, đình Bình Quới Đông, đình Cầu Sơn, Cột cờ Thủ Ngữ,  chùa Giác Hải, Từ đường Phước Kiến, Mộ tiền hiền tạ Dương Minh, đình Tân Thới Nhứt, đình Tân Thới Nhì, chùa Xá Lợi, chùa Sắc tứ Trường Thọ, chùa Vĩnh Nghiêm, đình Linh Tây, đình Xuân Hiệp, đình Linh Đông, Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Cha Tam, Nhà thờ Ngã 6...
Về công tác bảo quản di tích, Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên hỗ trợ cho công tác chống mối, mọt xâm thực đối với các di tích kiến trúc gỗ. Việc lưu giữ, bảo quản hiện vật, tài liệu, tư liệu, hình ảnh… tiếp tục được các di tích quan tâm thực hiện đúng quy trình, quy định.
Nhìn chung, hoạt động tu bổ, phục hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhiều di tích đã được bảo quản, tu bổ, phục hồi và khai thác có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, không để xảy ra tình trạng tu bổ, phục hồi di tích, trái quy định.
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện thường xuyên tuyên truyền về Luật Di sản văn hóa, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của di tích lịch sử văn hóa; do đó, nhận thức về bảo vệ di sản văn hóa ở các địa phương ngày một tốt hơn.
Hiện nay, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan thực hiện các chiến lược, kế hoạch quảng bá di tích đến với du khách, mở các tour du lịch đến tham quan di tích, đẩy nhanh việc công nhận các điểm du lịch là các di tích trên địa bàn Thành phố hồ Chí Minh.
Hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao đều phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch để mở lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp di tích. Ngoài ra, các quận huyện có thế mạnh về di tích như Quận 1,3,5, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình và Thành phố Thủ Đức… đều tổ chức các Hội thi các nội dung liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích và các cẩm nag giới thiệu về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn quản lý. Điều này đã nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý di tích và góp phần quảng bá di tích đến với Nhân dân.
Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa 2009 ban hành, đã góp phần hoàn thiện hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích, giúp hoạt động quản lý di tích đạt nhiều hiệu quả, đặc biệt là việc phát huy giá trị di tích gắn với hoạt động du lịch. Các di tích lịch sử như: Dinh Độc Lập; Địa đạo Củ Chi, Di tích Nhà số 5 Châu Văn Liêm – Nơi Bác Hồ ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Căn cứ Rừng Sác, Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán, Lăng Lê Văn Duyệt, Chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố, Hội Quán Nhị Phủ, Hội quán Ôn Lăng, chùa Giác Lâm… là những địa điểm nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu.
Thủy Bích

Tin liên quan