Tầm nhìn

Long An: Khơi dậy tiềm năng các di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch

15:48, 07 Tháng Chín 2022

(DSX)- Di sản văn hóa trên đất Long An rất phong phú về số lượng, đa dạng về loại hình, bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể.

Khu DTLS Cách mạng tỉnh. Nguồn: Báo Long An

Long An có 408 lễ hội cổ truyền, 18 nghề truyền thống, 10 loại hình nghệ thuật truyền thống, hơn 800 người còn nắm giữ những tri thức dân gian… Về di sản văn hóa vật thể, Long An có 122 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Ngoài ra, trong Bảo tàng, thư viện tỉnh, các di tích và trong dân gian còn lưu giữ số lượng lớn di vật, cổ vật có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học. Có những cổ vật có giá trị đặc biệt quan trọng, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia như sưu tập hiện vật vàng được phát hiện tại di tích khảo cổ Gò Xoài (huyện Đức Hòa).

Tỉnh Long An hiện có 21 di tích quốc gia, 101 di tích cấp tỉnh được các cấp có thẩm quyền ra quyết định xếp hạng, bao gồm 5 loại hình chính gồm: Di tích lịch sử là những công trình xây dựng, địa điểm gắn với những sự kiện lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước, tiêu biểu là di tích Vàm Nhựt Tảo (xã Tân Bình, huyện Tân Trụ)...; Di tích lưu niệm danh nhân là những công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, khoa học, tiêu biểu là Khu lưu niệm Nguyễn Thông (xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành), Chùa Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc), Miễu Xá Hương (xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ), Mộ và miếu thờ Tổng lãnh binh Nguyễn Văn Tiến (xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước)...; Di tích lịch sử cách mạng là những công trình xây dựng, địa điểm gắn liền với các sự kiện lịch sử trọng đại trong thời kỳ cách mạng, tiêu biểu là di tích Ngã tư Đức Hòa (thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa), Ngã tư Rạch Kiến (xã Long Hòa, huyện Cần Đước), Căn cứ Bình Thành (xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ)...; Di tích kiến trúc nghệ thuật là quần thể công trình kiến trúc hoặc những công trình kiến trúc đơn lẻ có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật của một hoặc nhiều giai đoạn lịch sử, tiêu biểu là Lăng mộ và đền thờ Quận công Nguyễn Huỳnh Đức (xã Khánh Hậu, thành phố Tân An), Nhà Trăm Cột (xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước), chùa Phước Lâm (xã Tân Lân, huyện Cần Đước), Đình Vĩnh Phong (thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa)...; Di tích khảo cổ là những địa điểm có giá trị về khảo cổ, tiêu biểu là cụm phế tích kiến trúc Gò Đồn - Gò Xoài - Gò Năm Tước (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa), Gò Ô Chùa (xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng), Rạch Núi (xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc)...

Về công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể: Ngày 19/12/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4205/QĐ-BVHTTDL công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó tỉnh Long An có 05 di sản gồm: Đại lễ Kỳ Yên Đình Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ; lệ làm Chay ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành; lễ hội Vía bà Long Thượng, huyện Cần Giuộc; tục cúng việc lề; nghề dệt chiếu lác. Về nghề truyền thống như nghề làm trống Bình An, nghề đóng ghe, chạm khắc gỗ, đóng ghe, dệt chiếu lác, làm bánh hỏi, làm bún, làm bánh phồng, bánh tráng, nghề mộc, kết chổi dừa, rèn, chằm lá, đan mây tre, se nhang, dệt thảm đay, đan đệm bàng, chằm nón lá. Những di sản văn hóa phi vật thể này là tiềm năng quý báu, cần được khơi dậy để phục vụ phát triển du lịch tỉnh nhà.

Trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách thúc đẩy du lịch gắn với bảo tồn và phát triển bền vững văn hóa truyền thống. Cụ thể như hỗ trợ chuyến du khảo học thuật của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh nhằm tăng cường hợp tác và trao đổi học thuật giữa ngành du lịch Long An và trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Long An.

Riêng đối với di sản văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, tỉnh có chủ trương cho đề xuất đăng ký nhu cầu sử dụng vốn sự nghiệp năm 2022 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực di sản văn hóa, cụ thể để phân bổ vốn hỗ trợ khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, những năm qua, Sở VHTTDL đã thực hiện tốt công tác trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp và phát huy tác dụng của các di tích lịch sử - văn hóa, nhiều di tích đã được trùng tu, phục hồi, tôn tạo bằng nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia chống xuống cấp di tích của Trung ương (khoảng 7 tỷ đồng) và ngân sách tỉnh (khoảng 200 tỷ đồng).

Đối với di tích quốc gia, đáng chú ý có di tích Ngã tư Đức Hòa với các hạng mục: tượng đài Võ Văn Tần, phù điêu Châu Văn Liêm, Nhà Dinh Quận; Khu di tích lịch sử cách mạng với hạng mục Đền Tưởng niệm, Bia ghi danh liệt sĩ; Vàm Nhựt Tảo với hạng mục Đền thờ, Bia lưu niệm, Nhà trưng bày; Khu Lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.... Các di tích quốc gia khác như: Lăng Nguyễn Huỳnh Đức, Nhà Trăm Cột, Đình Vĩnh Phong, Chùa Tôn Thạnh, Chùa Phước Lâm, Nhà và lò gạch Võ Công Tồn, Khu di tích khảo cổ học Bình Tả, Khu lưu niệm Nguyễn Thông…đều được đầu tư kinh phí để trùng tu, chống xuống cấp và phục hồi một số hạng mục.

Ngoài ra, qua thực hiện xã hội hóa, nhân dân đã đóng góp hàng tỷ đồng vào việc trùng tu, tôn tạo di tích, nhất là đối với các di tích gắn liền với tôn giáo, tín ngưỡng như đình, chùa… Đối với di tích cấp tỉnh, hơn 80% di tích lịch sử cách mạng đều được đầu tư kinh phí để xây dựng các công trình tôn tạo như bia, đài kỷ niệm…

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy tạo điều kiện thuận lợi cho du khách dễ dàng tiếp cận các cơ sở văn hóa, di tích lịch sử. Biên soạn, hệ thống hóa tài liệu liên quan đến di tích lịch sử, văn hóa tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn, tuyên tuyền, quảng bá. Hỗ trợ bảo tồn hệ động, thực vật, nhất là Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Láng Sen thuộc xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, đây là Khu Bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen được công nhận là Ramsar thứ 2227 của thế giới và là thứ 7 của Việt Nam vào ngày 22/5/2015. Đồng thời triển khai nhiều hoạt động du lịch bảo đảm các mục tiêu của phát triển du lịch bền vững đáp ứng sự thỏa mãn của khách du lịch nhưng phải bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường du lịch./.

T.T

 

 

Tin liên quan