Tầm nhìn

Tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn”

10:03, 07 Tháng Chín 2022

(DSX)- Ngày 6/9, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn”.

Khảo sát điền dã tại Thương cảng Vân Đồn/Nguồn: Bảo tàng Quảng Ninh

Hội thảo nhằm đánh giá toàn diện về vị trí, vai trò, quy mô, ý nghĩa, giá trị của Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn qua các thời kỳ lịch sử (cảnh quan và môi trường, con đường giao thương hàng hải, giao lưu kinh tế, văn hóa, kinh tế biển và các vấn đề liên quan”; Bổ sung căn cứ khoa học phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ khoa học Quần thể di tích lịch sử Thương cảng Vân Đồn đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; định hướng giải pháp khoanh vùng bảo vệ di tích và thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn. Tạo hành lang pháp lý cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích; định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời làm cơ sở cho việc đề xuất các phương án khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.

Qua đó góp phần đưa Vân Đồn nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung thành khu vực mạnh về kinh tế biển; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển, bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng.

Các nội dung chính của Hội thảo bao gồm: Công bố các kết quả, thành tựu về Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn từ kết quả các dự án khai quật khảo cổ học, điền dã và hợp tác quốc tế; Thảo luận, đánh giá giá trị toàn diện của Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn (các vấn đề về cảnh quan và môi trường, lịch sử, giao thương hàng hải, giao lưu kinh tế, văn hóa và tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, các vấn đề liên quan đến con đường giao thương hàng hải, kinh tế biển,…) để xác định các tiềm năng phát triển của địa phương gắn với các giá trị di sản, gia tăng giá trị cho du lịch và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Nghiên cứu, xác định phạm vi không gian di tích, đề xuất giải pháp khoanh vùng bảo vệ di tích và thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn.

UBND tỉnh yêu cầu, Hội thảo phải đảm bảo sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực có liên quan đến Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn. Kết quả Hội thảo có  giá trị quan trọng, thiết thực đối với việc lập hồ sơ Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn và đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vân Đồn.

Dự kiến, Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 24/9/2022 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị Hồng Hạnh (huyện Vân Đồn).

PV

Tin liên quan