Tầm nhìn

Bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

16:43, 30 Tháng Tám 2022

(DSX) - Tại Bắc Ninh, các di tích lịch sử văn hóa có bảo vật quốc gia được quan tâm đầu tư kinh phí trùng tu, tu bổ chống xuống cấp, những cơ sở đều có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các hiện vật.

Văn miếu Bắc Ninh - Ảnh: Sở VHTTDL Bắc Ninh
UBND tỉnh Bắc Ninh đã có báo cáo thực trạng công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có 14 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia, trong đó: 02 hiện vật, nhóm hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng Bắc Ninh và 12 hiện vật, nhóm hiện vật lưu giữ tại các di tích trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn trong công tác lập Hồ sơ các hiện vật có giá trị tiêu biểu báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia;
Các di tích lịch sử văn hóa có bảo vật quốc gia được quan tâm đầu tư kinh phí trùng tu, tu bổ chống xuống cấp, những cơ sở đều có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các hiện vật. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các nhà khoa học, chuyên gia về bảo quản (căn cứ theo loại hình) để xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy trình, quy tắc, kỹ thuật bảo quản. Theo đó, công tác bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật quốc gia đã đạt được những kết quả như sau:
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày  06/5/2021 về việc Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Thay thế Quyết định số 242/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh). Đây là căn cứ pháp lý để thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị của các bảo vật, nhóm bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Lập Dự án và triển khai trùng tu, tu bổ tại các di tích lưu giữ các bảo vật quốc gia, như: Chùa Bút Tháp, chùa Dâu, chùa Phật Tích, chùa Dạm, đền thờ Lê Văn Thịnh, chùa Linh Ứng, đình Diềm... Một số bảo vật quốc gia xuống cấp được thực hiện tu bổ như: Cửu Phẩm Liên Hoa, Bộ tượng phật Tam Thế chùa Bút Tháp, Hương án chùa Bút Tháp...
Tại các di tích có bảo vật, Ban Quản lý di tích địa phương đã lắp đặt Camera an ninh giám sát, bảo vệ. Hàng ngày, tại điểm di tích cử người trực trông coi, bảo vệ và thuyết minh về giá trị bảo vật. Các di tích có bảo vật quốc gia được chống mối thường xuyên như: Văn Miếu Bắc Ninh, chùa Dâu, chùa Phật Tích, đình làng Diềm để bảo vệ an toàn cho công trình và bảo vệ các bảo vật quốc gia tại di tích.
Các bảo vật quốc gia được lưu giữ tại Bảo tàng Bắc Ninh được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Bia “Xá Lợi Tháp Minh” đang được bảo quản tốt, đặt trong tủ kính cường lực, có biển chú thích rõ ràng bằng tiếng Việt và tiếng Anh; trưng bày thường xuyên phục vụ khách tham quan nghiên cứu. Mộc bản sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh của Lê Hữu Trác gồm 1.183 đơn vị mộc bản (ván khắc) được trang bị 02 giá đỡ để sắp xếp từng đơn vị mộc bản riêng, không chồng xếp lên nhau. Hàng năm Mộc bản đều được kiểm tra, chống mối mọt thường xuyên và định kỳ.
Tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị của di sản, trong đó có di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2020 - 2021 tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam VTV1, VTV2 sản xuất 80 tập phim về tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa, trong đó mỗi hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia là sản xuất tương ứng một tập phim, mỗi tập phim có thời lượng phát sóng từ 5-6 phút. Ngoài ra, các bảo vật quốc gia còn quảng bá trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh... Xuất bản ấn phẩm văn hóa, như: Văn bia Văn Miếu Bắc Ninh, sách Bảo vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh…
Xây dựng một số Tour du lịch đưa khách tham quan về các di tích có bảo vật quốc gia. Đưa nội dung phát huy giá trị các bảo vật quốc gia gắn với đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới; Các bảo vật quốc gia là địa điểm thu hút hàng vạn khách du lịch về tham quan tìm hiểu góp phần giáo dục lịch sử văn hóa truyền thống tỉnh Bắc Ninh.
Thủy Bích

Tin liên quan