Tầm nhìn

Cải tạo nâng cấp các hạng mục di tích quốc gia Khu lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh

16:35, 16 Tháng Tám 2022

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3049/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo nâng cấp các hạng mục trong khuôn viên Khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Khu lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo nâng cấp các hạng mục trong khuôn viên Khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh, bao gồm các nội dung: tu bổ, tôn tạo hồ nước, tứ trụ, nhà bia, xây mới nhà biện lễ, 2 tháp chờ; cải tạo nhà bảo vệ + quản lý thành nhà bảo vệ + vệ sinh, sân, đường và vườn cây.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý: Nên thay đổi tên các hạng mục công trình: Tháp chuông thành nhà chuông, tháp trống thành nhà trống và tháp chờ thành nhà chờ. Việc xây dựng mới tháp chuông cần bảo đảm nguyên tắc “tả chuông, hữu trống”. Nhà chờ chỉ xây một tầng mái và giảm quy mô xây dựng, khoảng cách giữa các cột không quá 3m, hình thức tương tự nhà bia. Nghiên cứu tu bổ nhà bia hoặc tôn tạo công trình trên cơ sở quy mô hiện có, không xây dựng mới nhà bia. Không bố trí lavabo và mái che tại tường hồi nhà biện lễ. Các đường đi trong khu lăng mộ là những đường thẳng, không nắn cong.

Đối với Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Phần thuyết minh cần miêu tả hiện trạng các công trình hiện có tại di tích; bản vẽ mặt bằng tổng thể hiện trạng di tích cần làm rõ phạm vi khu vực bảo vệ I và khu vực bảo vệ II.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, công bố công khai phương án tu bổ, tôn tạo di tích để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Khu lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là di tích lịch sử cấp quốc gia đã được đầu tư xây dựng vào năm 2012 với tổng mức kinh phí trên 110 tỷ đồng bao gồm các hạng mục công trình tại khu lăng mộ ở xã Trường Thủy (Lệ Thủy – Quảng Bình). Đến thời điểm hiện tại, một số hạng mục công trình đã xuống cấp, quy hoạch chưa phù hợp với việc phát triển du lịch trong thời gian tới do vậy tỉnh Quảng Bình đã có kế hoạch đầu tư tôn tạo trên cơ sở nâng cấp công trình và xây dựng khu nhà đón tiếp, quy hoạch bãi đỗ xe và trồng cây xanh trong khuôn viên nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp ở khu lăng mộ này.

T.T

Tin liên quan