Tầm nhìn

Nam Định: Bổ sung 03 di tích vào Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa

16:33, 10 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc bổ sung Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nam Định

Theo đó, 03 di tích được bổ sung gồm: Từ đường họ Lê, thôn Văn Minh, xã Yên Trung, huyện Ý Yên; Từ đường họ Nguyễn, thôn Ngọc Tân, xã Yên Lương, huyện Ý Yên; Từ đường họ Vũ Đông, thôn Quả Linh, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố và bàn giao số liệu kiểm kê bổ sung di tích lịch sử - văn hóa cho Ủy ban nhân dân các huyện: Ý Yên, Vụ Bản tiếp nhận, quản lý theo quy định phân cấp quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng năm tổng hợp số liệu về những biến động (tăng, giảm) để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích; định kỳ 05 năm thực hiện việc rà soát và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện: Ý Yên, Vụ Bản thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử - văn hóa thuộc Danh mục kiểm kê bổ sung trên địa bàn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp.

Các dòng họ có di tích lịch sử - văn hóa từ đường ở huyện Ý Yên đều có những đóng góp nhất định cho đất nước ở các thời kỳ. Hiện các di tích lịch sử - văn hóa này còn lưu giữ được khối kiến trúc cổ và các lễ nghi truyền thống đáp ứng nhu cầu tâm linh và niềm tự hào truyền thống của con cháu trong dòng họ.

Nhằm tiếp tục bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá từ đường, những năm gần đây, con cháu của các dòng họ thường xuyên đóng góp để trùng tu, tôn tạo di tích theo đúng quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, việc trông coi bảo vệ các từ đường được thực hiện tốt, các quy chế bảo vệ cổ vật, quản lý, phát huy tác dụng của di tích luôn được con cháu và chính quyền các cấp quan tâm, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, hiếu học của quê hương, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ quyết tâm học tập xây dựng quê hương giàu đẹp./.

T.T

Tin liên quan