Tầm nhìn

Cấp phép khai quật khảo cổ tại điểm di tích Am Hoa và đền An Sinh

14:57, 19 Tháng Tám 2022

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1955/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam và Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại điểm di tích Am Hoa, thôn Linh Tràng và di tích đền An Sinh, xã An Sinh thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Đền An Sinh. Nguồn ảnh: lichsu.dongtrieu.edu.vn

Theo đó, thời gian khai quật từ ngày 25/8/2022 đến ngày 25/12/2022; diện tích khai quật là 800m2, cụ thể: Điểm di tích Am Hoa: 500m2, gồm 03 hố: (H1: 200m2 = 10m x 20m; H2: 200m2 = 10m x 20m; H3: 100m2 = 10m x 10m); di tích đền An Sinh: 300m2, gồm 02 hố: (H1: 150m2 = 10m x 15m; H2: 150m2 = 10m x 15m). Chủ trì khai quật là bà Lê Thị Liên, Hội Khảo cổ học Việt Nam.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng Quảng Ninh để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Bảo tàng Quảng Ninh, Hội Khảo cổ học Việt Nam và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 01 (một) năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.

Đền An Sinh thờ Bát vị Hoàng đế triều Trần. Đền được xây dựng vào thế kỷ XIV là một trong 3 trung tâm văn hóa tiêu biểu nhất của Đại Việt lúc bấy giờ, cùng với Thăng Long và Thiên Trường (Nam Định). Đây được coi là trung tâm văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo thời Trần bởi có khu lăng mộ lớn nhất và tập trung nhất các lăng mộ vua nhà Trần, trong đó có 5 vua được an táng tại đây và 3 vua được rước thần tượng từ Long Hưng (Hưng Hà, Thái Bình) về.

T.T

Tin liên quan