Tầm nhìn

Lạng Sơn: Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học Lễ hội Chùa Bắc Nga đề nghị đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia

09:20, 19 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong tháng 9 thuộc lĩnh vực di sản văn hóa.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lạng Sơn

Trong tháng 8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu văn bản gửi Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cho ý kiến về việc lập hồ sơ khoa học di tích khảo cổ Hang Phja Thạng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan trình xếp hạng di tích quốc gia (đề nghị lần 2); Nghiên cứu lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội chùa Bắc Nga, huyện Cao Lộc; Trình UBND tỉnh về chủ trương lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật tu bổ công trình phụ trợ di tích Đền Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn.

Thực hiện hướng dẫn, phối hợp, đề xuất và tham gia ý kiến đối với các cơ quan liên quan về công tác quản lý di tích, bảo tồn phát huy giá trị di sản, quản lý môi trường di sản, nghiên cứu hoa học về lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh; ban hành Kế hoạch bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc; Phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc Ban quản lý công viên địa chất Lạng Sơn tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn.

Về phía Bảo tàng tỉnh, đơn vị tiếp tục thực hiện sưu tầm, phục chế tài liệu, hiện vật tại các huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh (sưu tầm, hoàn thiện lý lịch hiện vật dân tộc học tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc; sưu tầm chuẩn bị đợt triển lãm kỷ niệm 75 năm chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947); Tiếp tục thực hiện công tác lập hồ sơ khoa học di tích trình xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện Lộc Bình, huyện Chi Lăng và Thành phố Lạng Sơn.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong tháng 9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học Lễ hội Chùa Bắc Nga (xã Gia Cát, huyện Cao Lộc) để đề nghị đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia; hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích cấp quốc gia Nhà Công Quán, Cột Đồng Trụ và Chùa Thành; Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Múa sư tử, Đề án bảo tồn di tích, Đề án bảo tồn trang phục truyền thống trên địa bàn tỉnh năm 2022; Tổ chức 02 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể; xuất bản sách về di sản văn hóa năm 2022; Xây dựng Kế hoạch tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam vào danh sách DSVHPVT đại diện của nhân loại tại tỉnh Tuyên Quang./.

PV

Tin liên quan