Tầm nhìn

Quảng Ngãi: Đề nghị xếp hạng di tích quốc gia Đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định

16:10, 18 Tháng Tám 2022

(DSX) – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 17/8 trình Bộ VHTTDL về việc đề nghị xếp hạng di tích quốc gia Đền thờ Trương Định (xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi).

Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định tọa lạc tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Nguồn: baodanang.vn)

Tờ trình nêu rõ, thực hiện Công văn số 229/DSVH-DT ngày 24/3/2022 của Cục Di sản văn hóa về ý kiến đối với việc xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích Đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai lập hồ sơ di tích Đền thờ Trương Định (xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bảo đảm đúng theo ý kiến của Cục Di sản văn hóa và quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Trương Định (1820 - 1864) hay Trương Công Định hoặc Trương Đăng Định, là võ quan nhà Nguyễn và là thủ lĩnh chống Pháp giai đoạn 1859 - 1864 trong lịch sử Việt Nam.

Làng Tư Cung, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi là quê cha đất tổ, nơi Trương Định được sinh ra và trải qua thời niên thiếu trong suốt 24 năm (1820-1844). Nơi đây, Trương Định đã được giáo dục, rèn luyện và hình thành nhân cách tốt đẹp, nghĩa khí đặc trưng của người Quảng Ngãi. Đến năm 1844, Trương Định rời quê hương theo cha vào Gia Định và bắt đầu sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước. Sau khi Trương Định hy sinh (năm 1864), vua Tự Đức đã ban chiếu chỉ cho dựng Đền ở làng Tư Cung để thờ tự, sau này do thời gian và chiến tranh nên Đền thờ đã bị phá hủy hoàn toàn. Để tưởng nhớ và khắc ghi công lao to lớn của Trương Định đối với sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, năm 2003 UBND tỉnh Quảng Ngãi cho xây dựng Đền thờ Trương Định tại thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Đây trở thanh nơi thờ tự, lưu danh, tưởng niệm của Nhân dân về người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi - Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định, người có công lao to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp, bảo vệ nước nhà vào nửa cuối thế kỷ XIX.

Năm 2014, Đền thờ Trương Định được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 09/6/2014. Hiện tại, di tích Đền thờ Trương Định là một thiết chế văn hóa đảm bảo các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ và tiềm năng phát triển du lịch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đủ điều kiện xếp hạng di tích quốc gia./.


Tin liên quan