Tầm nhìn

Tây Ninh báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 8/2022

16:45, 17 Tháng Tám 2022

(DSX) - Sở VHTTDL Tây Ninh tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng Đề án thu phí tham quan khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen.

Chùa Bà Đen - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Đời sống Pháp luật
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2022. Theo đó, trên lĩnh vực Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được những kết quả nhất định.
Theo đó, Sở tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng Đề án thu phí tham quan khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen làm cơ sở tham mưu Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn năm 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1531/QĐUBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2030, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Trình UBND tỉnh đề nghị Bộ trưởng Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia “Nghề làm muối ớt Tây Ninh”.  Tham gia đoàn khảo sát tuyến đường đi bộ tại di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen; Đoàn khảo sát sát định vị trí xây dựng cột cờ ASEAN tại các cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Mộc Bài và Tân Nam. Thẩm định hồ sơ dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Căn cứ Xứ ủy Nam Bộ (X40 - Đồng Rùm).
Tổ chức trưng bày, triển lãm hình ảnh tại nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh và lưu động nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), đón 185 lượt khách tham quan. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh “Đền thờ ông Cả Đặng Văn Trước”. xây dựng kế hoạch lập hồ sơ xếp hạng di tích “Địa điểm lưu niệm ông Trương Quyền – PuCamPo chống giặc Pháp”. Nghiên cứu xây dựng bộ sưu tập hiện vật chất liệu gỗ và lập 2.724/2.724 phiếu kiểm kê khoa học khảo cổ học.
Dự thảo Kế hoạch “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. Ban hành Báo cáo công tác, phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số.
Thủy Bích

Tin liên quan