Cộng đồng

Đắk Nông: Những kết quả ghi nhận trong công tác bảo tồn di sản văn hóa

14:32, 17 Tháng Tám 2022

(DSX) - Theo báo cáo của Sở VHTTDL Đắk Nông, công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả ghi nhận.

Già làng chuẩn bị mâm lễ vật để cúng thần rừng. (Nguồn: baodaknong.org.vn)

Cụ thể, ngành VHTTDl tỉnh đã tiến hành tổng kiểm kê di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Đắk Glong, Cư Jút, Krông Nô và thành phố Gia Nghĩa; phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức thăm dò khảo cổ tại Di tích thôn 8, thuộc xã Đắk Wil, huyện Cư Jút. Đồng thời, hướng dẫn, thuyết minh phục vụ 1073 lượt khách đến tham quan tại nhà Triển lãm Âm thanh và Tượng đài N’Trang Lơng.

Cùng với đó, ngành đã sưu tầm được 1.948 hiện vật (trong đó, 1.909 hiện vật khảo cổ học, 29 hiện vật văn hóa dân tộc phong phú và mỹ thuật cao). Hoàn thiện hồ sơ cho 4.290 hiện vật gồm: 2.813 hiện vật xương, 887 hiện vật gốm, 590 hiện vật văn hóa dân tộc trong bộ sưu tập hiện vật khai quật được tại hang động núi lửa Krông Nô và hiện vật do các nhà sưu tập tỉnh Bình Thuận hiến tặng. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các loại bản đồ Di tích lịch sử Sở chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên và Di tích địa điểm khảo cổ Hang động núi lửa C6-1 (Krông Nô).

Ngành VHTTDL tỉnh cũng đã xây dựng Đề án “Bảo tồn, phát huy thổ cẩm truyền thống của đồng bào các Dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông; Ban hành Kế hoạch điều tra xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về Lễ cúng thần rừng của Dân tộc Mạ, tỉnh Đắk Nông, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào di sản cấp Quốc gia.

Bên cạnh đó, Ngành cũng đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm phục dựng Lễ Sum họp cộng đồng tại huyện Đắk R’lấp; Điều tra xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về Lễ Cúng thân rừng của đồng bào dân tộc Mạ, huyện Đắk G’Long, trình Bộ VHTT&DL đưa vào di sản cấp quốc gia; Điều tra Nghề Đan lát truyền thống của dân tộc thiểu số tại chỗ M’Nông, Mạ, Ê đê trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức xây dựng Hồ sơ các di tích lịch sử trình cấp thẩm quyền xem xét, xếp hạng: Di tích khảo cổ Thôn 8, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút; Di tích khảo cổ Hang C61, xã Nam Đà, huyện Krông Nô; Di tích lịch sử cầu 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút; Di tích lịch sử Địa điểm đóng quân chuẩn bị tấn công Buôn Ma Thuột trong chiến dịch Tây Nguyên 1975 tại huyện Cư Jút (Giai đoạn 2).

Ngoài ra, ngành cũng đã tổ chức thành công lớp tập huấn bảo tồn dân ca M’nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Tham gia Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ III năm 2022 tại tỉnh Kom Tum.


Anh Vũ

 

Tin liên quan